Färre läkemedel får symbolen Välvald

Färre läkemedel får symbolen Välvald

Med nya skärpta krav på miljötransparens minskar antalet läkemedel som får apotekens märkning Välvald.

3 maj 2023, kl 06:29
0

År 2021 lanserade apoteksbranschen symbolen Välvald. Sveriges apoteksförening framhåller att den inte är en miljömärkning, men ändå ett sätt att hjälpa apotekskunder som vill göra miljö- och hållbarhetsmedvetna val.

Logotypen syns på landets alla apotek, i både fysiska butiker och e-handel. Den finns på hyllkanter eller på andra sätt i anslutning till de receptfria läkemedel som lever upp till kriterierna för Välvald.

Symbolen Välvald visar transparens

Hittills ställer apoteken inga krav på handfasta miljöåtgärder som utsläppsmätningar eller -rening. Välvalds kriterier är i stället helt inriktade på hur transparenta företagen är om sitt miljö- och hållbarhetsarbete.

Bland annat krävs externt granskad hållbarhetsredovisning, dokumenterade analyser av hållbarhetsrisker i tillverkningskedjan och medlemskap i en branschorganisation som är inriktad på ökat medvetande om miljö och hållbarhet i läkemedelsindustrin.

Ambitionen är, enligt apoteksföreningen, dock att skärpa kraven stegvis. Det har skett två gånger sedan starten. Den senaste skärpningen började gälla i februari i år.

Nu kräver apoteken bland annat att läkemedelsföretagen kan visa att de ställt krav på ansvarsfull tillverkning i leverantörskedjan för de produkter som ska ingå i Välvald.

Färre får symbolen Välvald

Skärpningen har gjort att antalet receptfria läkemedel som lever upp till kraven har minskat. Totalt 199 artiklar från tio företag får nu Välvaldloggan. Förra året fanns den vid 350 artiklar från tolv företag.

De företag som har produkter som ingår i Välvald 2023 är Aspen Nordic, Bayer AB, Evolan pharma AB, Haleon, Novo nordisk Scandinavia AB, Orifarm generics AB, Reckitt Benckiser, Sana pharma medical, Stada Nordic ApS och Teva Sweden AB.

– Intresset att bli granskad för Välvald är stort från läkemedelsföretagen. Många ser ett värde av att kunna visa upp hållbarhetsarbete mot kund. Det har blivit en morot för läkemedelsföretagen att bli mer transparenta gällande tillverkning än de tidigare varit vilket är ett av våra mål, säger Lisa Stern, chefsstrateg och ansvarig för Välvald på Sveriges apoteksförening i ett pressmeddelande.

– Vår förhoppning är att Välvald kommer att kunna utvecklas till att bli världens första hållbarhetsmärkning för läkemedel.