Fördjupning

Bakteriofager nytt hopp vid infektion

Forskare i USA hävdar att de för första gången sedan antibiotika upptäcktes kan ha en alternativ strategi för att bekämpa streptokockinfektion. Bakteriofager är ett virus som bara infekterar bakterier. Varje typ av...
8 jun 2001, kl 14:27

Landstingsförbundet föreslår tvåstegsmodell för priset

Läkemedelsförmånsnämnden ska sköta prissättningen. Det anser Landstingsförbundets prisgrupp. Prisgruppen vill också att landstingen får förhandla om egna rabatter direkt med företagen.
8 jun 2001, kl 14:26

Kemisk forskning kan ge alternativ till antibiotika

Forskare i Umeå har hittat en metod som kan ge ny typ av behandling av urinvägsinfektion, kikhosta och öroninflammation.
8 jun 2001, kl 14:20

Kontrollerad studie med SSRI på barn med ångestsjukdomar visar effekt

Den första kontrollerade studien på SSRI behandling av barn med ångestsjukdom visar positiva resultat.
8 jun 2001, kl 13:42

Uppstickare utmanar det tyska apoteksväsendet

Ett stenkast över tyska gränsen i Holland levereras läkemedel billigt till tyskar via bud. Framtiden ser ljus ut om företaget klarar sig igenom en serie rättsprocesser.
8 jun 2001, kl 13:31

Förebygg hjärtinfarkt tidigt

Två studier i USA visar att prevention av hjärtsjukdom bör starta redan när man är ung.
8 jun 2001, kl 13:09

Viral koppling till schizofreni

Forskare i USA har länge hävdat att vissa tidiga händelser i livet kan aktivera latenta virus i människans arvsmassa som leder till schizofreni.
8 jun 2001, kl 13:07

Högt blodtryck

Högt blodtryck är den vanligaste diagnosen på våra vårdcentraler och medför nästan alltid livslång behandling. Därför har hypertoni blivit en av industrins guldkalvar och debatten om vilka läkemedel som är bäst är...
8 jun 2001, kl 12:43

?De vill ha både svångrem och hängslen?

Catharina Lindberg, chef för Riksförsäkringsverkets läkemedelsenhet, är kritisk till att landstingen ska förhandla till sig rabatter efter att ett nationellt pris fastställts. – I praktiken innebär det att vissa landsting skaffar sig rabatter...
8 jun 2001, kl 12:32

Stora brister i smärtlindring vid livets slutskede

Trots att hälften av patienterna i livets slutskede upplevde moderat till svår smärta var det bara 30 procent av dem som ville ha mer terapi. Det visar en amerikansk studie.
7 jun 2001, kl 19:28

Ovetenskap och bedrövlig erfarenhet

I början av april togs subventionen på medel mot fetma och impotens bort. Det skedde för att Landstingsförbundet skulle acceptera ett nytt avtal med regeringen om ersättning för läkemedel, som förskrivs inom...
7 jun 2001, kl 15:25

Roche vill behandla diabetes med Xenical

Det schweiziska läkemedelsföretaget Roche har lämnat in en ansökan till amerikanska FDA om att få godkänt indikationen att behandla typ 2-diabetes med orlistat (Xenical).
12 maj 2001, kl 16:55