Amerikanska apotekare vaccinerar

 

19 jul 2002, kl 19:04
0

I USA har apotekare startat en service där de erbjuder vaccinationer till allmänheten direkt i apoteket. Både med hjälp av en inhyrd sköterska, men i allt högre utsträckning även genom att de själva administrerar vaccinet. Över 5 miljoner doser influensavaccin ges nu varje år i de amerikanska apoteken.
Mellan 50 000 och 80 000 personer dör i USA varje år av influensa och olika pneumokockinflammationer. En majoritet av dessa personer har aldrig blivit erbjudna någon vaccinering.
Enligt en amerikansk undersökning är apotekarna de mest tillgängliga av all hälsopersonal i USA och en stor andel av de som befinner sig i riskgruppen ? äldre och kroniskt sjuka ? gör ofta besök på ett apotek. Det är därför naturligt att erbjuda denna tjänst på apoteket, menar apotekarna i USA.


Ökad medvetenhet
I hälften av USA:s stater är det tillåtet för apotekare att även administrera läkemedel. Apotekarna har i dessa stater genomgått utbildning för att injicera vaccin och även hantera eventuella anafylaktiska chocker med adrenalininjektion och hjärtlung-räddning. Mellan 50 och 94 procent av de som rekommenderas att vaccinera sig av sin apotekare gör det vilket också har resulterat i en kraftig ökning av antalet vaccineringar i USA.
Apotekarnas nya roll har dock inte inneburit något hot mot andra yrkeskategorier. Den aktiva rådgivningen har istället ökat allmänhetens medvetenhet kring vaccinationsfrågor vilket resulterat i en generell ökning av antalet vaccinationer, även vid traditionella vaccinationsställen. I en studie från Colorado ökade vaccineringarna med 6 000 procent över fem år på läkarmottagningarna i staten i samband med att apotekarna intog en aktivare roll. 


Vaccine 1998;16:1705-1710