Annons

Atorvastatin var effektivare än ballongvidgning

Patienter som fick höga doser av det kolesterolsänkande läkemedlet atorvastatin (Lipitor) löpte en mindre risk att drabbas av kardiovaskulära händelser än de patienter som i stället genomgick ballongvidgning. Skillnaden var dock inte signifikant.

19 jul 2002, kl 19:02
0

Annons

341 patienter ingick i AVERT-studien som presenterades på hjärtkonferensen som arrangerades av American Heart Association i Dallas i mitten av november.
De patienter som ingick hade minst ett kranskärl som till minst hälften var igensatt av aterosklerotiska plack. Men i övrigt hade de inga allvarliga symtom och normal vänsterkammarfunktion. Samtliga var kandidater för ballongvidgning.
Hälften av patienterna genomgick ballongvidgning och fortsatte sin tidigare medicinering med exempelvis nitrater och kalciumblockerare. Den andra hälften fick i stället för ballongvidgning 80 mg atorvastatin per dag jämfört med den högsta standarddosen 40 mg.


Färre komplikationer
Patienterna följdes sedan i 18 månader. Under denna drabbades 21 procent av patienterna som fått sina kranskärl ballongvidgade av kardiovaskulära incidenter. Bland dem som i stället fick statiner drabbades endast 13 procent av hjärt-kärlkomplikationer.
Bland händelserna fanns ickedödliga hjärtinfarkter, förvärrad bröstsmärta och behov av ballongvidgning.
Det lägre antalet incidenter i den läkemedelsbehandlade gruppen var dock inte signifikant. Däremot dröjde det signifikant längre till dess att den första incidenten inträffade.
Nivåerna av det skadliga LDL-kolesterolet sjönk i atorvastatingruppen till 77 mg per deciliter i genomsnitt jämfört med genomsnittet 119 mg per deciliter i den ballongvidgade gruppen.
Slutsatsen är att statiner kan bli ett alternativ för patienter som vill slippa ett operativt ingrepp. Men läkemedel är inget alternativ för patienter med kraftig ateroskleros. De behöver opereras.