Priset på Viagra Omförhandlas

Efter en massiv kritik har Riksförsäkringsverket nu begärt omförhandling av priset på Viagra. Landstingsförbundet ser i de nya prisförhandlingarna en möjlighet att tvinga ut Viagra ur subventionssystemet.

19 jul 2002, kl 18:44
0

Missnöjet med priset på Viagra har varit kraftigt från många håll. Riksförsäkringsverket (RFV) har därför beslutat att ta upp nya förhandlingar om priset.
Landstingförbundet begärde i en skrivelse i slutet av september att Riksförsäkringsverket skulle ompröva sitt beslut om Viagra. De hävdar att beslutet fattats för snabbt.
?Vår kritik är att man inte har överlagt med oss om vilket pris man tänkte sätta, säger Marianne Boivie på Landstingsförbundet. Vi menar därför att Riksförsäkringsverket har begått ett formellt fel.
Kritiken tillbakavisas av Catharina Lindberg, chef för enheten för läkemedelsfrågor hos RFV, som menar att Landstingsförbundet har fått möjlighet att delta i förhandlingarna.
? Att förhandla om priset på läkemedel är en långdragen process som aldrig kan påskyndas, vilket inte har skett i det här fallet heller, säger hon. Förhandlingarna med Pfizer inleddes vid månadsskiftet maj/juni. Men vi kommer att ta upp nya överläggningar om priset som Landstingsförbundet begär. Vi kan dock inte säga när det blir.
Apotekens inköpspris för en 50 mg tablett Viagra (4-pack) är enligt Riksförsäkringsverkets beslut 58:70. Det pris Landstingsförbundet kan tänka sig att godkänna är 50 kronor jämnt, enligt förbundets egen tidning Landstingsvärlden. I USA är priset på Viagra cirka 80 kronor för patienten. Det ska jämföras med runt 65 kronor i Sverige. Om något annat EU-land får lägre pris ska Sverige följa med.
Riksförsäkringsverket har också satt ett tak för hur mycket Viagra får belasta förmånssystemet på 150 miljoner kronor.


Tvinga ut Viagra
Den nya prisförhandlingen öppnar dock en möjlighet att tvinga Pfizer att lägga Viagra utanför läkemedelssubventionen, menar Marianne Boivie.
? Om man inte kommer överens i prisförhandlingarna kommer läkemedlet inte att omfattas av subventionssystemet, säger hon.
Hon menar att det inte är självklart att alla nya godkända läkemedel måste finnas tillgängliga för de svenska patienterna i framtiden.
? Vi måste nog här i Sverige lära oss att säga nej till läkemedel som inte tillför något nytt av värde för patienterna utan bara ökar kostnaderna, säger Marianne Boivie. Det förutsätter en nära kontakt med de som behandlar patienter i det här landet. Att värdera läkemedel går inte att göra på administrativ väg.
Marianne Boivie tycker att det är otillfredsställande att Landstingsförbundet inte får vara med när Riksförsäkringsverket förhandlar med industrin om priset på läkemedel. Hon menar att man måste ha nära kontakt med verkligheten när man prissätter läkemedel.
? Sedan i våras får vi vara med och lyssna när företaget kommer och pläderar för sitt nya läkemedel, säger hon. Tidigare fick vi bara rapport via Riksförsäkringsverket om vad företagen sagt. Men vi är fortfarande inte nöjda.
Riksdagen har beslutat att Riksförsäkringsverket inte får sätta pris på läkemedel förrän man har överlagt med landstingen, men däremot har man inte gått in på hur det ska gå till.
? Att, som i det här fallet, sänka priset på Viagra med några kronor löser inte det finansiella problemet, säger Marianne Boivie.


Ett pilotfall
Det är regeringen som bestämmer vilka läkemedel som ska ingå i subventionssystemet. Grundförutsättningen för att ersättning ska utgå är att behandlingen ska gälla en sjukdom. Eftersom Viagra används för att behandla erektil dysfunktion som klassas som en sjukdom omfattas det av subventionssystemet enligt de bestämmelser som finns idag.
? Från regeringskansliet följer man utvecklingen av Viagra säger Birgitta Bratthall på Socialdepartementet. Man ser det som att det är ett läkemedel som är bra för vissa människor som är sjuka och man vill först se hur förskrivningen kommer att bli.
I det förmånssystem som riksdagen nyligen har beslutat om ska receptbelagda läkemedel, om man kommer överens om ett pris, ingå i försäkringen. Det är ett ganska stort steg att plocka ut vissa grupper av läkemedel ur subventionssytemet menar hon.
? När det gäller Viagra så har det funnits andra läkemedel en längre tid på marknaden som inte är så lätta att administrera som Viagra. Enligt EU-reglerna tycker vi inte att man kan ta bort enbart Viagra utan då måste man ta bort hela gruppen läkemedel. Riksförsäkringsverket har satt upp en nivå för försäljningen på 150 miljoner och sedan får vi se, säger Birgitta Bratthall.
Hon menar att det ligger ett stort ansvar på sjukvårdshuvudmännen. Det är läkarna som förskriver Viagra och det finns tydliga indikationer på hur det ska förskrivas.
Man kommer att ta upp en diskussion om läkemedel som används för ?lyxkonsumtion? eller när friska människor använder läkemedel som egentligen är avsedda för sjuka människor. Det är då problemet uppstår, menar Birgitta Bratthall.
? Margot Wallström har aviserat att hon vill ge tillägg till prioriteringsdelegationen att fundera på hur man ska se på det här problemet, säger hon. Men sedan har vi bytt socialminister och vi vet i dagsläget inte hur det går med den frågan.
? Man kan säga att Viagra är ett pilotfall och att vi i dagsläget inte har några konkreta planer, säger Birgitta Bratthall. Om företaget inte vill acceptera ett lägre pris så har frågan löst sig.   


Läkemedelsverket följer förskrivningen
Läkemedelsverket ska samla in samtliga recept på Viagra tills vidare för att se vilka åldersgrupper som får läkemedlet och vilka läkarkategorier som skriver ut. Att införa begränsningar vid förskrivning till vissa kategorier av läkare kan beslutas av Läkemedelsverket. Det är en mycket ovanlig åtgärd i Sverige säger man från Läkemedelsverket. Det kan om inte annat av praktiska skäl bli svårt för patienter som bor i glesbygden att, i det här fallet, träffa en urolog.
Även 24 av landets 35 läkemedelskommittéer har reagerat i fallet Viagra och anser att beslutet att införliva medlet i förmånssystemet bör omprövas.
Den enskilde läkaren kan naturligtvis när han skriver ut receptet välja att undanta läkemedlet från subventionering. Men läkarna varnar för att det kan bli svårt att neka patienter pillret och att det finns risk för en indikationsglidning. 


 Läkemedelsverket varnar
I den senaste observanda som Läkemedelsverket gick ut med den 8 oktober riktar man sig i första hand till läkare verksamma inom akutsjuvården. De bör vara observanta på den potentiellt livshotande interaktion som finns mellan behandling med nitroglycerinpreparat i samtliga beredningsformer och Viagra. Om det finns misstanke om att besvären utlösts i samband med sexuell aktivitet bör man förvissa sig om att patienten inte använt Viagra.
I USA har 77 dödsfall inträffat sedan Viagra började marknadsföras i slutet av mars 1998 till och med juni 1998. Förskrivningen under denna period har uppgått till mer än 2,7 miljoner recept.
Pfizer har avböjt att kommentera uppgifterna om nya förhandlingar. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng