Annons

Nu startar infoMedica: Framtidens läkarbok på Internet

Tänk dig en ständigt uppdaterad läkarbok som med hjälp av texter, rörliga bilder och ljud på ett enkelt sätt förklarar alla sjukdomar, deras symtom och de olika behandlingsalternativ som finns. Det du tänker på då är infoMedica ? landstingens och Apotekets stora satsning på patientinformation på Internet som nyligen startades.

19 jul 2002, kl 18:52
0

Annons

Den 1 oktober startade den, kanske, största Internetsatsningen i Sverige hittills ? i varje fall på medicinområdet. Multimedia-databasen infoMedica kommer, om allt går som det är tänkt, att bli de svenska patienternas ständigt uppdaterade läkarbok på Internet. Där ska finnas information om en stor mängd sjukdomar och aktuella behandlingsalternativ, en läkemedelsdatabas, egenvårdsråd, information om patientens rättigheter, fråga doktorn-service och mycket annat som syftar till att öka patienternas kunnande och därmed inflytande i hälso- och sjukvården.
InfoMedica är ett samarbetsprojekt som drivs gemensamt av samtliga landsting plus Apoteket. Men initiativet kom redan för fyra år sedan från landstinget i Östergötland där man ville öka patientens inflytande i kontakten med vårdgivaren.
? Vi började med lokala informationscentraler, men det visade sig vara svårt att nå ut till patienterna med informationen, säger Bo Göran Zackrisson vid landstinget i Östergötland, en av grundarna av projektet och nu ansvarig för informationens tekniska och grafiska utformning.
? Det var därför vi började tänka på Internet samtidigt som vi insåg att detta var ett informationsproblem som alla landsting måste ha. Landstingen har ju en skyldighet att informera patienterna och detta kan göras mycket mer effektivt om vi samarbetar.


40-talisterna vinnare igen
Efter två år kunde man så starta projektet infoMedica med alla landsting med sig och nu ytterligare två år senare görs informationen tillgänglig för de tilltänkta användarna, allmänheten. Databasen är dock långt ifrån färdig. När infoMedica öppnades i oktober fanns det cirka 700 sidor information inom ett 20-tal ämnesområden där bl a folksjukdomar som cancer, diabetes och höftledsproblem tas upp. Databasen ska sedan växa med ett 70-tal ämnesområden per år och först om två?tre år tror Bo Göran Zackrisson att infoMedica täcker upp merparten av patienternas vanligaste frågeställningar. Men arbetet kommer att pågå långt mycket längre än så.
? InfoMedica kommer aldrig att bli färdigt, säger han. Databasen kommer att expandera hela tiden och det är även tänkt att den ska innehålla information om ganska smala diagnoser så småningom. Dessutom måste informationen ständigt uppdateras.
Och om det tar ytterligare två?tre år innan databasen är riktigt mogen för att kunna användas så tar det sannolikt ännu längre tid innan den vanlige patienten är mogen att använda den.
? Vi ser ju inte 80?90-åriga patienter som den egentliga målgruppen i nuläget utan istället dessa patienters anhöriga, säger Bo Göran Zackrisson. InfoMedica är ett framtidsinriktat projekt och det är väl sannolikt så att den första generation som riktigt kan dra nytta av databasen som patienter blir 40-talisterna.
Ett sätt att underlätta för människor utan dator att få tillgång till informationen är att placera ut datorer på vårdcentraler eller apotek. I Östergötland har man startat ett pilotprojekt för att se om detta utnyttjas av patienterna, men det finns inget beslut om att detta ska ske i hela landet. Det är helt upp till varje landsting att besluta om hur man vill göra med det, enligt Bo Göran Zackrisson.


Ingen läkemedelsinformation ännu
InfoMedica kommer inte bara bestå av textinformation utan en bärande idé med projektet är att man ska utnyttja både ljud och rörliga bilder där det förhöjer förståendet.
? Det ska vara en multimedial Internetsida, säger Bo Göran Zackrisson. Det ska vara lite text på varje sida så att man inte behöver sitta och rulla i texten och sedan ska vi använda rörliga bilder och ljud. Animationer och speakertexter kan ju på 20 sekunder säga vad som tar över två minuter att läsa sig till.
Ännu så länge finns det ingen ren läkemedelsinformation i infoMedica. Tanken är att det ska finnas länkar från sjukdomarna och behandlingarna direkt till en läkemedelsdatabas som även den ska innehålla multimediala inslag. Det är Apoteket som ska ansvara för informationen i läkemedelsdatabasen. Riktigt hur informationen kommer att vara strukturerad är dock ännu inte beslutat. Men patienterna behöver ytterligare informationskällor om läkemedel vid sidan av patient-FASS, menar Bo Göran Zackrisson.
? Det behövs en annorlunda information. Patient-FASS innehåller så mycket information om biverkningar att patienterna ibland glömmer nyttan av läkemedlen, säger han. Vi ska ha läkemedelsinformation som mer tar upp fördelarna, men naturligtvis också nackdelarna med olika läkemedelsbehandlingar. Dessutom kan vi uppdatera informationen betydligt snabbare än patient-FASS.


Information inget hot
Både på läkemedelsområdet och i den övriga hälso- och sjukvården finns det ofta en rädsla för att kunnigare patienter kommer att kräva dyrare behandlingar, men denna rädsla är inget som har hindrat landstingen ifrån att sjösätta infoMedica.
? Vi har ett ansvar att informera patienterna om deras rättigheter och det är viktigt att man som patient får veta vilka alternativ som finns, säger Bo Göran Zackrisson. Informationen finns ju ute i alla fall och vi tycker att det är bättre att vi på ett samlat sätt erbjuder patienterna en vetenskapligt kontrollerad informationskälla istället för att de ska få information från mindre seriösa avsändare. Dessutom måste ju vårdpersonalen alltid kunna motivera varför man satt in den ena behandlingen istället för den andra. Det måste de kunna göra även om patienten är välinformerad. Kunnigare patienter har också förutsättningar att förstå informationen från läkare och sköterskor bättre vilket kan leda till en effektivare vård, inte tvärtom. 


InfoMedica hittar du på Internetadressen www.infomedica.nu