Medicinare och farmaceuter slår sig samman i Uppsala

Från och med den 1 juli nästa år kommer den medicinska och den farmaceutiska fakulteten i Uppsala gå ihop i en gemensam fakultetsnämnd. Bland farmaceuterna finns det dock en oro för att den större medicinska fakulteten kommer att bli för dominerande.

19 jul 2002, kl 19:18
0

Annons

Den gemensamma fakultetsnämnden är ett led i den omorganisation av universitetens ledningsfunktioner som beslutades i oktober. Orsaken till omorganisationen är att universitetens statsanslag kommer att fördelas annorlunda efter årsskiftet.
? Ett närmare samarbete innebär att vi kan använda resurserna på ett bättre sätt, säger Lennart Paalzow, avgående dekanus vid den farmaceutiska fakulteten.
? Det är naturligtvis inte helt okomplicerat det här, men en stor fördel är att verksamheten kan effektiviseras och leda till ökad kvalitet i undervisningen, säger Lennart Dencker, efter årsskiftet ny farmaceutisk dekanus.


Fakulteterna kvar
Även ifrån den medicinska fakulteten ser man flera fördelar med samgåendet.
? Framför allt ser jag att vi kan utveckla forskningen om läkemedel på ett bra sätt, säger Bengt Westermark, dekanus för den medicinska fakulteten i Uppsala. Men även när det gäller undervisning om läkemedel till medicinarna och sjukdomslära/medicin till farmaceuterna ser jag samarbetsmöjligheter.
Alla tre poängterar att de båda fakulteterna kommer att finnas kvar även efter samgåendet till en gemensam fakultetsnämnd, men det stora frågetecknet verkar vara hur självständiga de egentligen kommer att kunna bli. Den medicinska fakulteten är väsentligt mycket större än den farmaceutiska och riskerar därigenom att bli den dominerande i samarbetet.
? Här blir det väldigt viktigt att vi värnar om vår självbestämmanderätt, säger Lennart Dencker. Min roll som dekanus över den farmaceutiska fakulteten blir i framtiden mycket att samla styrkorna och hålla samman fakulteten för att behålla vår identitet.
Men Göran Alderborn, prefekt för institutionen för farmaci vid den farmaceutiska fakulteten, är en av flera som menar att det krävs mer än en sammanhållande dekanus för att bevara fakultetens identitet.
? Jag är mån om att den farmaceutiska fakulteten ska bevaras som en enhet. Min uppfattning är att man därför måste tydliggöra fakulteternas självständighet i den organisationsstruktur som görs. T ex genom att inrätta vissa organ som är separata för respektive fakultet, säger han.


Medicinarna starkare
Lennart Paalzow menar att farmaceuter ofta har en tendens att bli defensiva vid förändringar, men han medger samtidigt att det visst finns risker med samarbetet med den större medicinska fakulteten.
? Vid en kontroversiell fråga som resulterar i en omröstning kommer medicinarna att vinna därför att de kommer att ha fler röster i fakultetsnämnden, säger han.
Inom den farmaceutiska fakulteten finns det också de som befarar att de farmaceutiska vetenskaperna riskerar att få stå tillbaka i resursfördelningen under den nya gemensamma fakultetsnämnden. Men det tror inte Uppsala universitets rektor Bo Sundqvist kommer att ske.
? Nej, läkemedel och farmaci är ett profilområde i Uppsala, säger han. Vi är ju det enda universitet som har en fullständig farmaceutisk fakultet och det har medicinarna tagit fasta på.
Även Bengt Westermark försäkrar att det inte finns någon anledning till oro för den farmaceutiska fakultetens framtid.
? Oron är helt ogrundad, säger han. Vår utgångspunkt är inte att dra resurser från farm fak till med fak. Vad skulle det vara för vinst med att svälta ut den andre? Poängen är ju att hitta gränsytorna och skapa gemensamma forskningsprojekt.