Ökad följsamhet med påminnelser via sms

Patienter med kronisk sjukdom blev bättre på att ta sin medicin med påminnelser via sms, visar studie.

Obehörig expedierade fel recept

En kund som skulle hämta ut ett antibiotikarecept fick istället av misstag läkemedel mot depression expedierat av obehörig apotekspersonal.

Lönnberg: "Det är ett moment 22"

Intervju Anders Lönnberg är halvvägs in i uppdraget att samordna insatserna kring svensk life science. Vad har han uträttat hittills, är frågan?

Expertgrupp mot Zikaviruset sätts ihop

En arbetsgrupp med europeiska experter ska tillsammans verka mot det globala hotet med Zikavirusinfektion.

Opdivo klart som förstahandsval

PD1-hämmaren Opdivo rekommenderas före Keytruda vid behandling av malignt melanom.

Anmälaren får själv böta

Ett läkemedelsföretag anmäler ett annat företag för marknadsföringen av Epipen men får själv böta.

Diabetesläkemedel med metformin granskas

Läkemedel med metformin, som används för behandling av typ 2-diabetes, granskas för att se om en större patientgrupp ska få behandlingen.

Kritik för utebliven bedömning av egenvård

En patient överdoserade och avled. Nu kritiseras förskrivaren för utebliven bedömning av egenvård.

Frias för marknadsföring av läkemedel mot njursvikt

Läkemedelsföretaget frias från en anmälan gällande marknadsföringen av ett läkemedel som används vid kronisk njursvikt.

Läkemedelsbehandling effektiv mot näspolyper

Personer med kronisk bihåleinflammation och näspolyper fick mindre besvär och bättre luktsinne.

Cancerläkemedel godkänns via snabbspår

Patienter i Europa får tillgång till målinriktad behandling mot en särskild form av lungcancer.

Begär högre avgifter för prövningar

Läkemedelsverket vill höja avgifterna för kliniska prövningar med nästan 90 procent från och med januari 2017.

Nytt förslag från SKL – sjukvården ska bidra till klinisk forskning

Det ska ingå i vårdpersonalens uppdrag att bidra till klinisk forskning. Det anser SKL i ett nytt förslag om hur sjukvården ska arbeta framöver.

Fler kroniskt sjuka i MS ska få bättre vård

Fler sjuka i MS och Parkinson ska få tillgång till avancerad behandling, enligt nya riktlinjer.

Osäker långtidseffekt med SGLT2-inhibitorer

Ny studie tyder på att SGLT2-hämmare inte har någon skyddande effekt mot typ II-diabetes över tid.

Cancerläkemedel mot sarkom godkänt

Första kända läkemedlet mot fettvävnadstumör, som visat förlängd överlevnad, har godkänts.

Hopp om zikavaccin före november

Zikaviruset sprids explosionsartat, enligt WHO. Samtidigt har ett amerikanskt biotechbolag inlett studier med ett vaccin mot viruset.

Tydligare kostnader för smittskyddsläkemedel

En ny lag ska förtydliga hur stor kostnaderna är för smittskyddsläkemedel i olika landsting.

Tummen upp för klinisk prövning av cancerbehandling med virus

En ny behandling för patienter med neuroendokrin cancer får klartecken för att prövas kliniskt.

Oro efter prövning bemöts bäst med fakta

Läkemedelsprövningen i Frankrike väcker frågor om säkerheten när läkemedel tas fram, skriver vår medicinjournalist Micaela Toresson.

Obama snabbar på vaccin mot Zikavirus

Utbrottet av Zikavirus hotar USA. Nu vill president Barack Obama se ökat fokus på ett vaccin.

Tidig upptäckt ger hopp om nya alzheimermedel

Ny studie öppnar för läkemedelsbehandling redan innan Alzheimers sjukdom brutit ut.

Läkemedlen som väntas göra avtryck under året

PD1-hämmaren Opdivo och hjärtläkemedlet Entresto spås göra avtryck under 2016.

Oklart hur HPV-rapportering påverkat vaccinationsviljan

Den senaste tiden har det rapporterats om att färre flickor tar HPV-vaccin i Danmark jämfört med tidigare. I Sverige är det dock för tidigt att dra några slutsatser om vaccinationsgraden.

Sverige attraktivt för fas I-prövningar

Antalet first in human-studier har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren.

Fick för låg läkemedelsdos

En patient som felaktigt expedierats en lägre styrka än vad som ordinerats upplevde sämre behandlingseffekt.

Nu får fler missbrukare läkemedelsbehandling

Patienter med allvarligt beroende ska lättare få tillgång till läkemedelsassisterad behandling.

Ryggbedövning som smärtlindring vid förlossning fortsätter öka

Användningen av smärtlindring vid förlossning skiljer sig mycket mellan landstingen och den farmakologisk smärtlindringen ryggbedövning ökar.

Fortfarande oklart hur registerforskningen påverkas

Registerforskningen ser ut att räddas i den nya dataskyddsförordningen som väntas beslutas formellt under våren. Dock är det för tidigt att i detalj säga hur den kommer att påverka registerforskningen.

Apotekens ersättning – mer än handelsmarginalen

Det är svårt att idag argumentera för att ersätta kostnaderna utan att ta hänsyn till historik och till andra intäkter för apotek, tycker Mikael Hoffmann.

Ovanligt med allvarliga bieffekter vid prövningar

Läkemedelsprövningen i Rennes är en tragedi. Dock är det en väldigt liten del av prövningarna, där man får så allvarliga biverkningar.

Här finns nästa generations antivirala hepatit C-läkemedel

Reportage Nu är nästa generations hepatit C-läkemedel på gång. Läs sista delen i Läkemedelsvärldens serie om ett helt terapiområde som på kort tid har genomgått stora förändringar och förbättringar för patienterna.

En avliden efter läkemedelstest

En av personerna som var med i det misslyckade läkemedelstestet i Frankrike har avlidit, uppger nyhetsbyrån Reuters.

Flera svårt skadade vid läkemedelstest

Sex personer vårdas på sjukhus efter vid ett misslyckat läkemedelstest i franska staden Rennes.

Rekordmånga nya läkemedel godkända

EMA rekommenderade 93 läkemedel för godkännanden, men bara 39 nya substanser.

Cerazette ute ur förmånen för gott

Läkemedelsföretaget MSD, som valde att ta ut preventivmedlet Cerazette ur förmånen, uppger att det inte kommer att ansöka om återinträde.