Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende

SSRI-preparat i halter som förekommer i ytvattnet påverkar bland annat ätbeteendet, visar avhandling.

Det här vill EU se hos EMA:s framtida värdland

En plats som kan behålla och attrahera högt utbildad personal är ett av kriterierna för EMA:s nya värdland.

AI kan hitta tidiga tecken på Alzheimer

Med inspelade ögonrörelser analyserade med hjälp av artificiell intelligens hoppas forskarna kunna upptäcka demenssjukdomar i ett tidigt stadium.
Annons

Missade trombosprofylax – patient avled

Patient som opererat lungan fick blodproppshämmare ordinerat för fel vårdtillfälle. Dog i hjärtinfarkt.

”Vi vill bara driva projekt som når hela vägen”

Bill och Melinda Gates stiftelse satsar stort på medicinsk forskning. Men bara om resultaten når patienterna.

Farmaceuter minskade risker för hjärt-kärlsjukdom

Klinisk studie med farmaceutiska tjänster under tre månader ledde till minskade riskfaktorer med 21 procent.

Framtiden i fokus på läkemedelskongress

Framtidens läkemedelsutveckling inledde kongressen PSWC som startade på allvar i Stockholm i dag måndag.

App för patienter minskar inställda operationer

Ett helt nytt sätt att informera och följa patienterna inför en operation har gjort patienterna bättre förberedda.
Annons

Svalt intresse för medicinsk marijuana hos äldre

Mer en tredjedel av de tillfrågade skulle inte ta medicinsk marijuana om de fick det förskrivet, visar studie.

Virus oftare bakom luftvägsinfektioner

Ny avhandling visar att även lunginflammationer hos barn oftare beror på virus än vad man tidigare trott.

Opioider för äldre gav sämre hälsoutfall

Äldre personer som vårdats på sjukhus och fått opioider var inskrivna 50 procent längre tid och drabbades av fler negativa hälsoutfall, visar studie.

Ny WHO-plan ska tackla ökningen av demens

Den globala handlingsplanen presenteras nästa vecka och väntas undertecknas av närmare 100 hälsoministrar.

Forskningsprogram om antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet får i uppdrag av regeringen att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram.

Regeringen: Naloxon ska snabbutredas

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget om Naloxon utanför sjukvården om tre veckor.

För många läkemedel sista tiden i livet

Närmare hälften av svenskarna får tio eller fler olika läkemedel under sin sista månad i livet, visar studie.
1

Varför inte jobba gratis på semestern i år?

Lars Dagerholt tipsar i gästbloggen om givande volontärarbete för farmaceuter och andra i Laos.