Vägledning för medicinering för äldre

En handbok från ett EU-projekt ska hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal när det gäller äldre och läkemedel.

Ny kunskap om p-piller måste nå användarna

Har omsorgen om kvinnors mående hamnat i skymundan, frågar sig Sara Heyman i ett blogginlägg.

Regeringen anställer KI:s nya rektor

Idag beslutade regeringen att anställa norrmannen Ole Petter Ottersen som rektor vid Karolinska institutet. Han tillträder den 1 augusti.
Annons

Fortsatt många flickor vaccinerar sig mot hpv

Närmare 80 procent av flickorna födda 2003 och 2004 är vaccinerade, visar ny statistik.

”Fler med missbruk måste få behandling av hepatit C”

Åtta beroende- och infektionsexperter kräver bättre hepatit C-behandling för personer med drogberoende.
1

Tusentals kan räddas vid förlossningsblödning

Blödningshämmande läkemedel minskade dödsfallen på grund av postpartumblödning med 31 procent.

Unik läkemedelsprövning tack vare ny klinik

För ett år sedan invigdes Hope-enheten på Karolinska. Nu har första patienten behandlats i en klinisk prövning.

Nya cancerläkemedel når inte barnen

Nuvarande EU-regler gör att många av de nya och effektiva cancerläkemedlen inte behöver utvecklas för barn. Men reglerna kan vara på väg att ändras.
Annons

”Jag förväntade mig det här remissyttrandet”

Kanslirådet Maarten Sengers om Datainspektionens nej till lagförslaget om nationell läkemedelslista.

Män och kvinnor får olika psoriasisbehandling

Ljusbehandling, systemiska och biologiska läkemedel ges i högre grad till manliga patienter.

Spinal muskelatrofi kan få godkänd behandling

Hittills finns inget godkänt läkemedel för den genetiska och ofta dödliga sjukdomen spinal muskelatrofi i EU.

Så vill regeringen förändra apoteksmarknaden

En försäljning av ägandet i Apoteksgruppen är en av åtgärderna som ingår i en ny proposition.

Säkrare hantering av läkemedel för barn

För att höja säkerheten kring läkemedel för barn har Läkemedelsverket tagit fram ett nytt kunskapsdokument.

250 miljoner till projekt om biverkningar av läkemedel

Bilddiagnostik och biomarkörer är grunden i de nya metoder som ska utvecklas för att upptäcka biverkningar.

Manifestation för vetenskapen

March for Science, en global manifestation för vetenskapens värde och plats i samhället, äger rum nu på lördag i över 500 städer runt om i världen.

Pfizer får böta för brott mot god branschsed

Bot på 90 000 kronor för att ha handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område.