190 miljoner för gammal tvist

Pfizer ska betala epilepsipatienter 190 miljoner dollar för att de inte haft tillgång till de generiska och billigare preparaten.

Dyr behandling mot hepatit C

De nya läkemedlen mot hepatit C tycks bli så kostsamma att såväl myndigheter i Sverige som patienter globalt inte får full tillgång till behandlingarna.

Ms-medel första samordnade

Läkemedlet Lemtrada, för behandling av ms, blir det första som börjar användas inom ramen för det ordnade införandet, OTIS.

Pfizer intresserat av Astrazeneca

Flera läkemedelsföretag sägs vilja köpa Astrazeneca. Senast i raden påstås Pfizer vara.

Novartis och GSK gör affärer

Två av världens största läkemedelsbolag Novartis och GSK har gjort affärer med varandra och bildar samriskbolag.

Lagliga apotekskryss införs

Regeringen har nu beslutat att E-hälsomyndigheten ska skapa en funktion för apotekskryss.

Falskt Herceptin upptäckt

Manipulerade förpackningar av cancerläkemedlet Herceptin har hittats i bland annat Finland och Storbritannien.

S vill ge Apoteket AB ökat ansvar

Vid ett regeringsskifte vill Socialdemokraterna skärpa kraven på apoteken och ge Apoteket AB en särställning.

Trippelbehandling mot hepatit C

Abbvies trippelkombination mot hepatit C botade även patienter med levercirros, enligt två studier.

Få kritiska restnoteringar enligt Lif

20 av 28 läkemedelsföretag uppger att de haft restnoteringar under 2013 enligt siffror från Lif. Få har varit kritiska.

EMA granskar hostmediciner

Hostmediciner med bromhexin och ambroxol ska granskas av den europeiska myndigheten.

I skuggan av Pandemrix

Plus GSK är en av världens största vaccintillverkare. Företaget arbetar med att utveckla nya vacciner samtidigt som man försöker ta reda på varför Pandemrix ökar risken för narkolepsi.

Spiral även för yngre kvinnor

Hormon- eller kopparspiral kan vara ett förstahandsalternativ även för kvinnor som inte fått barn, enligt nya rekommendationer.

Vill satsa mer på hälsotjänster

Apoteken har högt förtroende men kan göra större insatser i vårdkedjan enligt branschföreningen.

Godkänner begränsad subvention

Särläkemedlet Jakavi ingår nu i högkostnadsskyddet. Men bara för patienter med svårare sjukdomsgrad.

EMAs utredning om Roche klar

EMA är klar med sin utredning om att Roche inte rapporterat biverkningar.

Polsk mutaffär för GSK

GlaxoSmithKline har nu drabbats av sin tredje mutaffär, den här gången handlar det om Polen.

Få kommuner rapporterade brister

Tolv procent av alla kommuner såg några brister vid försäljning av läkemedel i handeln.

Ändrade regler om utbyte föreslås

Företag som sagt sig kunna tillhandahålla periodens vara och sen inte gör det ska kunna tvingas betala en sanktionsavgift.

Testosteronmedel granskas

EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller testosteron eller metadon med povidon.

Låg resistens på äldreboenden

Resistenssituationen på svenska äldreboenden tycks vara fortsatt låga enligt en studie i Västra Götaland.

Bakslag för Roche i brittisk domstol

Två patent på Roches bröstcancerläkemedel Herceptin har ogiltigförklarats av en domstol.

Effektivt mot hepatit C

En kombinationsbehandling botade både tidigare obehandlade hepatit C-patienter och personer som inte svarat på tidigare behandling.

Fler läkemedel utanför förmånen

Plus Patienterna förlorare när läkemedel inte får bytas ut. Nu höjs kraven på bättre reglering av marknaden.

Direktupphandling ifrågasätts

VGR kan inte använda sig av ett undantag i EU-fördraget för att ge Apotekstjänst mer pengar. Det menar Konkurrensverket.

Cochrane dömer ut Tamiflu

Tamiflu minskar inte risken för smittspridning och komplikationer, menar Cochrane som tycker att länder bör sluta ha läkemedlet i pandemilager.

Positivt med klinikapotekare

Ett projekt där klinikapotekare går igenom läkemedel i samband med utskrivning permanentas efter lyckade resultat.

Sweden Bio minskar personalstyrkan

Branchorganisationen Sweden Bio gör om och fokuserar på sina arbetsgrupper.

Minskade utgifter för läkemedel

Regeringen räknar med att utgifterna för läkemedelsförmånen ska minska med minst 500 miljoner mellan 2014-2018.

Mutanklagelser i Irak undersöks av företaget

Läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline undersöker mutanklagelser mot apotekare och läkare i Irak.