Ökad misstro mot vaccin oroar på EU-nivå

Europaparlamentet uttrycker en stark oro och varnar för den minskande vaccineringsgraden inom EU.

Omstritt myelom-medel nu tillgängligt för patienter

Efter många turer har nu NT-rådet och företaget Janssen nått ett avtal för myelomläkemedlet Darzalex.

Konstgjord bukspottkörtel normaliserar glukosvärden

Diabetespatienter med ett slutet system för glukos-
mätning och insulin fick längre tid med normala värden.
Annons

Påstående om plack-reduktion i kranskärl fälls

Företaget Amgen har marknadsfört injektionsmedlet Repatha med påståenden som saknar stöd, anser NBL.

Ebolavaccin ger skydd under lång tid

Förutom att skapa ett effektivt skydd mot sjukdomen strax efter vaccineringen tycks MSD:s vaccinkandidat skapa en bestående immunitet, visar en ny studie.

Diabetesmedel tycks inte minska risk för död

De nyaste läkemedlen för typ 2-diabetes, DPP4-hämmare, minskade inte risk för död enligt metaanalys.

Analys visar att Levaxin uppfyller kvalitetskraven

Läkemedelsverket har undersökt flera tillverkningssatser efter att flera rapporter om biverkningar kommit in.

”Utredningens förslag bör inte genomföras”.

Vetenskapsakademien och Statens medicinsk-etiska råd sågar den nyligen framlagda etikutredningen.
Annons

Femton barn har fått experimentell cancervård

Totalt har cirka 40 svenska barn behandlats utomlands de senaste fem åren, visar siffror från Barncancerfoncen.

Strandhäll stänger inte dörren om lag

Redovisning av läkemedelsbolagens ersättning till läkare bör lagstadgas, enligt en ny studie. I flera länder, däribland Sverige, bygger systemet på självrapportering.

En miljard extra för läkemedelsförmånerna

Bidraget för läkemedelsförmånerna höjs. Det framkommer i regeringens vårändringsbudget.

Mikael Hoffmann är årets allmänläkarvän

Läkemedelsvärldens bloggare får hedersutmärkelse: ”Alltid roligt med uppskattning från kollegor".

Företag fällt för formulering i reklam

Skulle marknadsföra läkemedel för metastaserande bröstcancer med orden ”More than just survival”.

Potensmedlet Viagra kan bli cancerläkemedel

Fynd pekar på att sildenafil kan ha effekt på cancer-sjukdomar, särskilt i kombination med andra läkemedel.

Patientmedverkan fokus i ny läkemedelsstrategi

Stockholms läns landsting har tagit fram en ny femårig strategi för läkemedelsarbetet i regionen.

Epilepsimedicin tycks kunna bidra till demens

En ny studie visar att det finns ett samband mellan intag av antiepileptika hos äldre och utveckling av Alzheimer.