Västra Götaland massvaccinerar

På grund av mässlingsutbrottet i Göteborg har regionstyrelsen beslutat att införa gratis vaccination till utvalda grupper under hela resten av 2018.

Svensk vaccinkandidat mot influensa testas på äldre

I en ny klinisk studie ska Eurocine Vaccines undersöka sitt nasala influensavaccin på personer över 55 år.

Marknadsföring av ms-läkemedel fälls

Annonsen bedöms strida mot läkemedelsbranschens etiska regler inom marknadsföringsområdet.
Annons

Infusionsvätskor bör återkallas från marknaden

EMA:s säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att vätskor med hydroxietylstärkelse tillfälligt dras in.

Hostmedicin med opioider ej längre för barn i USA

FDA ändrar kraven på säkerhetsmärkningen så att opioidbaserad hostmedicin endast ska tillåtas för vuxna.  

Fortsatta oklarheter kring läkemedelsrening

På sidan som Apoteket nu hänvisar till finns ingen information som bevisar effekten för Pcure Home.

Vaccin mot mässling kan komma att ges tidigare

Folkhälsomyndigheten utreder nu om MPR-vaccinet ska ges innan 18 månaders ålder.

Genvarianter kan påverka depressionsbehandling

Analys av aktiviteten hos nedbrytningsenzym ger en mer träffsäker behandling med ssri-läkemedel.

Patient avled av blödning i magtarmkanalen

Hade fått blodproppshämmare samtidigt som han stod på blodförtunnande med acetylsalicylsyra.

P-medelsapp granskas efter anmälan

Efter rapporter om oönskade graviditeter vid användning av appen Natural Cycles ska nu Läkemedelsverket undersöka omfattningen av problemet.

Läkemedelsreningens effekt måste redovisas

Att inte ge fakta om en produkt sänker förtroendet för försäljare och tillverkare, bloggar Mikael Hoffmann.

Apoteket AB lovar mer information inom kort

Information som kan belägga effekten av läkemedels-
renaren Pcure ska finnas tillgänglig inom några dagar.
1

Nytt förslag: Fler ska få förskriva Naloxon

För att öka tillgängligheten föreslås bland annat att sjuksköterskor ska kunna förskriva opioid-motmedlet.

Frågetecken kring läkemedelsrenare

Studieresultat som bevisar effekten av toalettblocket Pcure som säljs på Apoteket AB har inte redovisats.

Adhd-medel vanligare som drog

De adhd-läkemedel av sorten metylfenidat som förekommer på den illegala drogmarknaden har ofta förskrivits i den svenska sjukvården.

Patient fick allvarlig vårdskada av läkemedel

Patienten drabbades av muskelsönderfall och fick vårdas inneliggande på sjukhus i fyra månaders tid.
1