Ska lösa tekniken för nationell läkemedelslista

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram tekniska system för att få listan att fungera.

Första CAR-T-terapin för vuxna godkänd i USA

Genterapin Yescarta har godkänts för behandling av vissa typer av diffust storcelligt B-cellslymfom hos vuxna.

”Nödvändigt med ny antibiotikamodell”

Trots stora behov är de ekonomiska incitamenten att utveckla nya antibiotika små. Folkhälsomyndighetens nya uppdrag är att hitta en fungerande affärsmodell.
1
Annons

Äntligen öppna och nyfikna frågor om vaccin

Sara Heyman blev löjligt glad över ett mejl från en skolelev, berättar hon i redaktionsbloggen.

Nya rekommendationer för diabetesbehandling

Individanpassning betonas i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för diabetes typ 2.

Apotekare får stipendium för demensforskning

Azadeh Karami har utsetts till stipendiat av Gun och Bertil Stohnes Stiftelse för sin forskning på biomarkörer.

Vaccin associeras inte med autoimmuna sjukdomar

Forskare i Danmark och Sverige har studerat kohorter med vuxna kvinnor som fått och inte fått hpv-vaccin.

Antibiotikaresistenta gener identifierade

Forskare i Göteborg har kartlagt ett stort antal gener som gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika.
Annons

Farmaceut tog ut narkotika ur dospåsar på apotek

IVO riktar nu kritik mot farmaceuten som tog ut tabletter ur en kunds dospåsar utan att kontakta förskrivaren.

Tummen upp för genterapi mot ärftlig blindhet

Läkemedlet har gett personer med en ärftlig form av blindhet synen tillbaka och rekommenderas nu av FDA.
Scheelesymposiet 2017

Besök av gigant inom cancerforskning

Professor Douglas Hanahan har banat väg för förståelsen av cancer genom att förklara hur tumörceller beter sig. I november gästtalar han vid Scheelesymposiet.

Regeringen kritiserar hanteringen av EMA

I ett öppet brev till EU-kommissionen riktar regeringen skarp kritik mot utvärderingen av EMA-kandidaterna.

Utredaren: Utbyte ingick inte i uppdraget

Apoteksutredningens senaste förslag har skapat debatt. Vi bad utredaren Anna-Lena Sörenson förtydliga sig.

Biomarkörer i fokus i satsning på immunterapi

Ett amerikanskt samarbete mellan det offentliga och industrin ska förbättra behandlingen av cancer.

Inget åtal mot kirurgen Paolo Macchiarini

Samtliga fyra förundersökningar mot kirurgen läggs ner. Kammaråklagaren kan inte styrka att brott har begåtts.

”Död inte alltid ett känsligt utfall”

Enligt en nyligen publicerad artikel varken förlänger eller förbättrar många cancerläkemedel livet. CHMP:s chef Tomas Salmonson är förvånad över artikeln.