Böter för åsidosättande av beslut från etikdomstol

Pfizer får betala 120 000 kronor för att ha struntat i ett tidigare beslut i branschens etiska domstol.

Fortsatt brist på hormon-läkemedlet Levaxin

Bristsituationen har pågått sedan december. Läkemedelsverket uppmanar kunder att inte hamstra.

Försäljning av Coldy sugtabletter förbjuds

Läkemedelsverket förbjuder all försäljning innan januari månads slut, med ett vite på en miljon vid överträdelse.
Annons

Kortare sjuktid med steroider vid sepsis

Värdet av steroider som tilläggsbehandling vid septisk chock har varit oklart. Ny forskning visar att de kan förkorta den akuta sjuksfasen och tid med intensivvård.

Återbetalar miljontals kronor för denguevaccin

Filippinerna får tillbaka mångmiljonbelopp för vaccin som efter nya rekommendationer inte kommer att användas.

Längre tid med opioider gav ökad risk för beroende

Tiden med opiater som smärtstillare efter operation hade större betydelse för beroende än dosering, enligt studie.
1

Medel för gravidillamående kan sakna effekt

Ett av de vanligaste läkemedlen mot gravidillamående i USA kan sakna effekt enligt en ny studie.
1

Snabbspår för CAR-T-terapi för blodcancerdiagnos

Läkemedlet Kymriah som är godkänt för akut lymfatisk leukemi för barn, beviljas fast track-status för lymfom.

Västra Götaland massvaccinerar

På grund av mässlingsutbrottet i Göteborg har regionstyrelsen beslutat att införa gratis vaccination till utvalda grupper under hela resten av 2018.

Svensk vaccinkandidat mot influensa testas på äldre

I en ny klinisk studie ska Eurocine Vaccines undersöka sitt nasala influensavaccin på personer över 55 år.

Marknadsföring av ms-läkemedel fälls

Annonsen bedöms strida mot läkemedelsbranschens etiska regler inom marknadsföringsområdet.

Infusionsvätskor bör återkallas från marknaden

EMA:s säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att vätskor med hydroxietylstärkelse tillfälligt dras in.

Hostmedicin med opioider ej längre för barn i USA

FDA ändrar kraven på säkerhetsmärkningen så att opioidbaserad hostmedicin endast ska tillåtas för vuxna.  

Fortsatta oklarheter kring läkemedelsrening

På sidan som Apoteket nu hänvisar till finns ingen information som bevisar effekten för Pcure Home.

Vaccin mot mässling kan komma att ges tidigare

Folkhälsomyndigheten utreder nu om MPR-vaccinet ska ges innan 18 månaders ålder.

Genvarianter kan påverka depressionsbehandling

Analys av aktiviteten hos nedbrytningsenzym ger en mer träffsäker behandling med ssri-läkemedel.