Färre bröstpatienter kan behöva radikal kirurgi

Kvinnor med en viss sorts bröstcancer kan slippa behöva operera bort hela brösten med läkemedelsbehandling.

”Sällan innehållet i artikeln som står i fokus”

Chefredaktör Ingrid Helander berättar om varför kommentarsfälten till Läkemedelsvärldens artiklar stängs.

Barn på sjukhus får för mycket antibiotika

Det sker en stor överförskrivning av förebyggande antibiotika för barn, visar en ny internationell studie.
Annons

Patient fick läkemedel för oralt bruk injicerat i blodet

Samma typ av misstag skedde två gånger. Ytterligare tre läkemedelshändelser har anmälts sen hösten 2017.

Riktlinjer ska ge likvärdig behandling av endometrios

För första gången har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för hur endometrios ska behandlas.

Startar egen tillverkning för att pressa generikapriserna

Brist på läkemedel och höga priser gör att amerikanska sjukhus bildar eget bolag för läkemedelstillverkning.

Så ska barnläkemedel hanteras säkrare

Systematiskt arbete och kunskap om "best practice" ska få ned riskerna vid beredning och iordningställande av läkemedel för barn.

Vaccin försenades på grund av paketkaos

Upprepade leveransproblem hos Postnord innebar att ett stort antal vaccinförsändelser blev obrukbara.

För tidigt födda barn
bör vaccineras tidigt

En ny litteraturstudie visar att prematura barn bör vaccineras mot bland annat kikhosta vid 8 veckors ålder.
4

Transplantation innebär genombrott för MS-sjuka

Patienter med skovvis multipel skleros tycks kunna bli helt friska med hjälp av blodstamcellstransplantation.

”Vi tycker att det är viktig information”

Att behandla hypotyreos med sköldkörtelprodukter som inte är godkända läkemedel innebär en risk för att under- eller överdosera.
17

Mer strålning ger inte bättre överlevnad

Högre stråldoser ger inte bättre överlevnad för patienter med prostatacancer, visar en amerikansk studie.

Stor risk för läkemedelsbrist vid kris

Det saknas beredskap för en tryggad läkemedelsförsörjning vid händelse av krig eller kris. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

Mer vård till alla inte lösningen på problemet

Att sälja provtagningar till friska varken avlastar vården eller garanterar bättre hälsa, bloggar Mikael Hoffmann.

Fortsatta problem med paracetamolförgiftningar

Giftinformationscentralen får in allt fler samtal om paracetamolförgiftningar, visar en kartläggning.

Högsta talen någonsin
av insjuknade i TBE

Under förra året diagnostiserades närmare 400 personer med den fästingburna sjukdomen, vilket är rekord.
3