Fler anmälningar om oönskade graviditeter

Anmälningar om oönskade graviditeter med Natural Cycles fortsätter komma in till Läkemedelsverket.

Ny medicinreporter på Läkemedelsvärlden

Sedan den 13 augusti är Helene Wallskär ny medicinjournalist och redaktör på Läkemedelsvärlden.

Cancermedel kan bli ny ALS-behandling

Forskning i tidigt stadium tyder på att så kallade PARP-hämmare kan bli en framtida ALS-behandling.

Fler biverkningar rapporteras

Läkemedelsverket får in allt fler rapporter om biverkningar från konsumenter, medan rapporteringsfrekvensen från hälso- och sjukvården är oförändrad.

EMA drar ned för att klara Brexit-flytten

Oväntat stor personalflykt p.g.a. flytten bidrar till att EMA temporärt måste dra ned på sin verksamhet.

Läkemedelsförsörjningen i kristid ska säkras

Förstärkt läkemedelsberedskap är en viktig fråga i ny utredning om vårdens kapacitet vid krig och kris.

Ny Sverigechef, värmebölja och alzheimerframgångar

Förutom att solen har gassat mer än vanligt har det hänt en hel del på läkemedelsområdet i sommar.

Mässling, paracetamol och CBD-olja

Minns du vad som hände inom läkemedelsområdet under årets första halva? Med Läkemedelsvärldens tillbakablick får du koll på de stora händelserna.
Annons

Första CAR-T-terapierna mot godkännande i EU

Två cellbaserade genterapier för behandling av blodcancer fick rekommenderat godkännande.

DNA-analys ska ge barn bättre cancerbehandling

Från och med i höst ska alla barn i Sverige som insjuknar i cancer kunna erbjudas helgenomsekvensering.

Apotekarsocieteten tar plats i styrelsen

Apotekarsocietetens vd Karin Meyer har av regeringen utsetts till en av fem ledamöter i den styrelse som från och med den 1 juli ska leda Läkemedelsverket.

Pilotprojekt testar modell mot brist på antibiotika

En utvärdering ska visa om en ny ersättningsmodell kan säkra den svenska tillgången på speciella antibiotika.

Bättre information ska öka viljan att vaccinera

Folkhälsomyndigheten ska förbättra informationen till föräldrar för att skydda barn mot smittsamma sjukdomar.

NT-rådet: Prep bör förskrivas inom förmånen

Landstingen bör förskriva förebyggande läkemedels-
behandling mot hiv inom förmånen, enligt NT-rådet.

TLV vill öka kunskapen om det generiska utbytet

Trots att systemet med generiskt utbyte på apotek funnits sedan 2002 behövs mer information, enligt TLV.

Nedbrytningsprodukt kan förvärra prostatacancer

Förändrad nedbrytning av läkemedlet abirateron hos vissa patienter tycks försämra effekten av behandling.