Forskning och utveckling

Fler läkemedel kan användas vid alkoholberoende

Ett rökavvänjningsmedel och ett antidepressivt läkemedel borde också kunna användas vid alkoholberoende, enligt en doktorsavhandling.
17 okt 2016, kl 15:11

Behöver inte tro att pillret verkar

Att placeboeffekt enbart uppstår om patienten tror att medlet är ett aktivt farmakologiskt medel är, enligt en ny studie, inte riktigt.
17 okt 2016, kl 11:55

“AI kan utnyttjas till mer än att ställa diagnos”

Sjukvården går på knäna och har stora organisatoriska utmaningar. Kanske är artificiell intelligens lösningen på problemet, skriver chefredaktör Ingrid Helander i sin blogg.
17 okt 2016, kl 11:04
Annons

Njursjukdom lika vanligt som typ 2 diabetes

Till skillnad mot till exempel diabetes vet de flesta inte om att de har en kronisk njursjukdom. Men sjukdomen beräknas vara lika vanlig.
1
14 okt 2016, kl 11:23

Malaria diagnostiseras med mobilspel

Malariaspot heter ett mobilspel för att snabbare analysera blodprov av misstänkta malariafall. Spelare världen över är tänkta medhjälpare.
14 okt 2016, kl 09:51

Orealistiska förväntningar på fas I-försök

Cancersjuka som deltar i tidiga försök med nya behandlingar har ofta orealistiska förhoppningar på resultatet av att delta.
1
13 okt 2016, kl 10:05

Nöjda med informationen om läkemedel

De flesta patienter som varit inlagda eller besökt öppenvården på sjukhus under våren tycks rätt nöjda med den information de fått om sina läkemedel.
12 okt 2016, kl 10:51

Regeringen utvärderar klinisk forskning

Kanske i svallvågorna efter Macchiariniaffären har regeringen beslutat att utvärdera universitetssjukvården och den kliniska forskningens kvalitet i landet.
12 okt 2016, kl 09:18

Protein kan bromsa TBE-infektion

En ny avhandling visar att proteinet viperin kan förhindra TBE-virus från att föröka sig i cellerna, med tiden kanske det kan bli en behandling.
11 okt 2016, kl 08:30

För få biverkningar vid immunterapi rapporteras

I ett stort antal studier med immunterapi har man missat eller undanlåtit att rapportera in biverkningar. Det rapporter forskare som granskat studierna
10 okt 2016, kl 09:36

En idé får 375 miljoner dollar

Hjärtsjukdom dödar fortfarande fler människor än cancer. Med 75 miljoner dollar per år i fem år till en forskare hoppas givarna på en ändring.
7 okt 2016, kl 10:09

Hjälp mot illamående vid graviditet

Ingefära tycks fungera lika bra som antihistaminer för illamående gravida.
7 okt 2016, kl 08:30

Ny behandling av psoriasis testas

En ny behandling för plackpsoriasis visar hittills på goda resultat, bättre än med storsäljaren adalimumab.
6 okt 2016, kl 10:29

Kemipriset för syntes av världens minsta maskiner

Årets nobelpris i kemi delas av tre forskare för deras design och syntes av molekylära maskiner.
5 okt 2016, kl 12:49

Landstinget slutar finansiera KISP

Efter tio år slutar Stockholms läns landsting finansiera KI science park. ?Det kommer få konsekvenser?, säger Magnus Persson, vd för KI Holding.
5 okt 2016, kl 08:00

Han får årets nobelpris

UPPDATERAD. Årets nobelpris i fysiologi eller medicin går till upptäckten av mekanismer för autofagi, nedbrytning och återvinning av kroppens celler.
3 okt 2016, kl 12:44