Forskning och utveckling

Eksem och Crohns har samma genetiska orsak

En internationell forskargrupp, där också svenskar ingått, har identifierat tio nya genetiska varianter som bidrar till att eksem utvecklas.
20 Okt 2015, kl 09:00

Nya möjligheter med samarbeten över forskningsgränser

Nya läkemedelskandidater tas fram snabbare och mer kostnadseffektivt genom samarbetsprojekt.
15 Okt 2015, kl 08:06

Ny Alzheimer-medicin kan vara på väg

Basen till ny effektiv bromsmedicin mot Alzheimers sjukdom kan vara hittad.
14 Okt 2015, kl 09:17
Annons>

Brittisk vårdpersonal positiva till öppenhet

En majoritet av brittisk vårdpersonal stödjer beslut om offentliggörande av kontakter mellan industri och vårdpersonal.
13 Okt 2015, kl 11:17

Bromsade funktionshinder

Positiva resultat efter fem års behandling med ms-läkemedlen Tysabri och Lemtrada presenteras vid ms-kongressen i Barcelona.
12 Okt 2015, kl 10:45

Många miljoner till forskning

Närmare 235 miljoner kronor har Knut Och Alice Wallenbergs stiftelse beviljat till sex forskningsprojekt inom medicinområdet.
12 Okt 2015, kl 09:35

Mer forskning krävs om defibrillatorer

Små studier pekar på att implanterbara defibrillatorer ökar överlevnaden för hjärtpatienter jämfört med medicin. Dock krävs mer forskning för att avgöra vilken den bästa förebyggande behandlingen är.
9 Okt 2015, kl 10:05

Forskare osäkra på effekt av influensamedicin

Forskare är fortfarande osäkra på om två vanliga influensaläkemedel verkligen fungerar mot säsongsinfluensa eller ett pandemiutbrott, skriver Reuters.
8 Okt 2015, kl 11:03

Forskare osäkra på effekten av influensamedicin

Forskare är fortfarande osäkra på om två vanliga influensaläkemedel verkligen fungerar mot säsongsinfluensa eller ett pandemiutbrott, skriver Reuters.
8 Okt 2015, kl 11:03

Blodprov möjliggör behandling

Ett blodprov som tas på lungcancerpatienter kan göra att fler kan testas enkelt och få en skräddarsydd behandling.
7 Okt 2015, kl 09:18

Tarmbakterier indikerar om barn utvecklar astma

Forskare har upptäckt fyra bakterier som tycks minska risken för barn att få astma.
6 Okt 2015, kl 08:47

Malariamedicin gav nobelpris

Årets nobelpris i medicin gick till personer som utvecklat nya terapier mot parasitsjukdomar.
5 Okt 2015, kl 12:05

Kvinnor saknas i hiv-studier

Trots att kvinnor utgör närmare hälften av världens hiv-smittade är de markant underrepresenterade i behandlingsstudier.
1
5 Okt 2015, kl 10:22

Nygamla behandlingar mot svampinfektioner

Svampinfektioner kan behandlas med gamla läkemedel som inte är registrerade för svampbehandling, visar en ny studie.
2 Okt 2015, kl 08:54

Oxytocin kan påverka antisocialt beteende

Hormonet oxytocin kan vara nyckeln för framtida behandling av aggressivitet och antisocialt beteende, visar ny studie.
2
30 Sep 2015, kl 10:03

Vaccinationsprogram för äldre önskas

Ett vaccinationsprogram för äldre skulle resultera i att ett färre antal gamla blev sjuka, enligt en ny rapport.
1
30 Sep 2015, kl 08:05