Annons
Nytt blodprov på väg för diagnostik av Alzheimers

Nytt blodprov på väg för diagnostik av Alzheimers

Svenska forskare deltar i utvecklingen av ett blodprov som ska ge enklare diagnostik av Alzheimers sjukdom.

4 mar 2020, kl 15:47
0

Läkemedelsvärlden

Oskar Hansson, Lunds universitet.

Diagnostik av Alzheimers sjukdom kan vara komplicerad eftersom symtomen kan vara mycket lika dem vid andra tillstånd i hjärnan. Det skulle därför vara en viktig förbättring om läkarna kunde ställa en tillförlitlig alzheimerdiagnos med hjälp av ett enkelt blodprov. Särskilt om det kan ske tidigt i sjukdomsförloppet när dagens bromsande läkemedel fortfarande har god effekt.

Svenska forskare har nu varit med och tagit fram en metod för att mäta alzheimermarkören fosforylerat tau i blod. Förhoppningen är att metoden ska göra det möjligt att enkelt och exakt diagnostisera Alzheimers i de tidiga stadierna av sjukdomen.

Lovande för diagnostik av Alzheimers

Metoden har utvecklats genom ett samarbete mellan forskare i Sverige samt Banner Alzheimers institute i USA och det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lilly.

–  Detta är ett stort genombrott och jag tror att detta blodprov kan användas kliniskt inom bara några år, säger i ett pressuttalande Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet.

Han har lett det internationella forskningssamarbetet vars resultat nu presenteras i en studie i Nature medicine.

Blodprov förenklar

Ett av de kända proteiner som har kopplingar till Alzheimers sjukdom är tau, som bildas i nervcellerna i hjärnan. I dagens diagnostik mäter läkarna tau med hjälp av prover på ryggmärgsvätska.

Men forskarna bakom den aktuella studien upptäckte en speciell variant av tau som är fosforylerad (P-tau181) och som går att mäta i blod. Det öppnar möjligheten att ställa tidig diagnos med hjälp av blodprov i stället för att ta ryggmärgsprov.

En annan studie i samma nummer av Nature medicine fann mycket liknande resultat. Oskar Hansson menar att de två studierna tillsammans talar för att blodprovet kan komma att bli klinisk praxis.

– Jag tror att blodprovet har stor potential att förbättra diagnostiken av demenssjukdomar både på specialiserade minneskliniker och i primärvården. Förbättrad diagnostik för Alzheimers kan leda till bättre behandling och vård av drabbade individer, men testet kan också underlätta kliniska prövningar som utvärderar nya terapier mot sjukdomen.

Känsligt test

Forskarna analyserade blodprover från 589 personer som var antingen friska eller i olika faser av neurodegenerativ sjukdom. Blodtestet för fosforylerat tau kunde säkrare än andra undersökta markörer avgöra vilka patienter som hade alzheimerdemens. Testet identifierade även personer med förstadier till Alzheimers.

Blodprovet identifierade cirka 90 procent av alla fall av Alzheimers. Studien visade vidare att testet även kan vara användbart för att upptäcka ökad Alzheimerrisk hos personer utan demens. Förhöjda markörnivåer hos icke demenssjuka innebar en tiofaldigt ökad risk att utveckla Alzheimers under de följande åren.

– Det är när tau sprider sig i hjärnan och nervceller börjar dö som de första symtomen märks, vanligtvis som lättare minnesnedsättning. Men det finns många orsaker till minnessvårigheter, som exempelvis sömnbrist, depression och andra demenssjukdomar. Hos individer med lindrig minnesnedsättning kan vi med det nya blodprovet avgöra vilka som har Alzheimer i ett tidigt stadium och sätta in symtomlindrande läkemedel.