Annons
Nitrosaminer funna även i diabetesläkemedel

Nitrosaminer funna även i diabetesläkemedel

Nya tester har påvisat små mängder av nitrosaminer även i partier av diabetesläkemedlet metformin.

5 mar 2020, kl 10:28
0

Nitrosaminer är en grupp kemiska substanser som klassas som sannolikt cancerframkallande för människor. Vi får i oss små mängder från olika källor, bland annat via maten. De senaste åren har låga halter av föroreningar med nitrosaminer även upptäckts i vissa läkemedel.

Senast i raden är diabetesläkemedlet metformin, ett av de vanligaste läkemedlen mot diabetes typ 2. Det handlar dock om mycket låga halter av nitrosaminer i metformin och läkemedelsmyndigheterna uppmanar patienter att fortsätta ta sina läkemedel som vanligt medan saken utreds.

Drog in magsyramedel

De halter av föroreningar med nitrosaminer som de senaste åren upptäckts i vissa läkemedel har varit låga. Men läkemedelsmyndigheterna agerar, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, ändå för att få bort föroreningarna.

Som ett led i detta arbete drog Läkemedelsverket och andra nationella läkemedelsmyndigheter i EU i höstas in de flesta magsyrahämmande läkemedel med substansen ranitidin från marknaden. Föroreningar med nitrosaminer hade då upptäckts i ranitidin både i Europa och USA.

EMA:s vetenskapliga expertkommitté CHMP utvärderar för närvarande en studie av orsakerna till föroreningar med nitrosaminer i ranitidinläkemedel.

Kritiskt läkemedel

Samtidigt har nu alltså cancerframkallande nitrosaminer även påvisats i läkemedel med metformin, både i USA och Europa. Metformin är ett av de vanligaste läkemedlen för normalisering av blodsockerhalten hos patienter med diabetes typ 2. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA går nu vidare med fortsatta analyser av partier med läkemedel med metformin.

Både EMA och svenska Läkemedelsverket understryker att patienter under tiden bör fortsätta att ta sina läkemedel som vanligt. ”Risken med att inte ha tillräcklig diabetesbehandling överväger i hög grad möjliga risker från låga nivåer av nitrosaminer”, skriver Läkemedelsverket.

Spårnings- och analysarbetet kan som bieffekt orsaka en del störningar i leveranserna av läkemedel med metformin. Läkemedelsverket framhåller dock att EMA och de nationella myndigheterna samarbetar nära för att undvika att åtgärderna leder till restsituationer. Detta eftersom metformin anses vara ett ”kritiskt” läkemedel som det är mycket viktigt att patienterna har fortsatt tillgång till.

Ett liknande arbete pågår även inom den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.