Forskning och utveckling

Lika bra effekt med lokal immunterapi

Antikroppsbaserad immunterapi fungerar lika bra om den ges lokalt vid tumören i stället för som injektioner i blodbanan. Det visar ny forskning från Uppsala universitet.
13 dec 2016, kl 11:35

Testar herpesläkemedel för att bromsa alzheimer

I en ny studie vid Norrlands universitetssjukhus ska personer med mild Alzheimers sjukdom behandlas med ett antiviralt herpesläkemedel för att se om det kan bromsa sjukdomen.
2
12 dec 2016, kl 13:11

“Det blir en tävling mellan huvudstäder”

Regeringen kommer nu att jobba aktivt för att försöka få den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA till Sverige, närmare bestämt Stockholm Uppsala-regionen. Formellt beslut fattas vid regeringsmötet i dag torsdag.
8 dec 2016, kl 10:11

Fler läkemedelsprojekt i klinisk utveckling

Fler svenska forskningsprojekt än någonsin har under året nått så långt att de testas i klinisk miljö på människor. Slutsiffran för 2016 är 144 forskningsprojekt. Året innan var siffran 107.
7 dec 2016, kl 15:16

Stråldos kan halveras med ny forskning från Uppsala

I framtiden kommer undersökningar för tidig diagnostisering av demens kunna innehålla mindre farlig strålning, visar en ny avhandling som läggs fram idag.
7 dec 2016, kl 13:52

Postitivt resultat för cancerläkemedel

Behandlingen med läkemedlet Tagrisso ledde till en förlängd överlevnad med nästan sex månader jämfört med cytostatikabehandling. Astrazeneca presenterade idag resultat från sin studie AURA3.
6 dec 2016, kl 12:39

Färre än väntat vill delta i statinuppföljning

Endast hälften av svenskarna fullföljer sin statinbehandling. Ny studie ska försöka ändra på det, men intresset för att delta har varit svalt.
2
6 dec 2016, kl 11:32

Få verkar ta för mycket paracetamol

En webbaserad enkätstudie som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Health Policy har undersökt hur, var och varför svenskar köper paracetamol. Av de svaranden rapporterade endast 0,5 procent att de tog en daglig...
6 dec 2016, kl 11:10

Lovande resultat för ovanlig sjukdom

En framgångsrik fas II-studie har gjorts för att hitta en ny behandling av Wilsons sjukdom. Målet om sänkta kopparnivåer uppnåddes och patienternas hälsotillstånd förbättrades.
5 dec 2016, kl 14:28

De flesta läkemedel mot fetma har varit farliga

Sen det första läkemedlet mot fetma kom, har den stora majoriteten av preparat dragits tillbaka från marknaden på grund av allvarliga biverkningar.
5 dec 2016, kl 11:00

Använder superdator i läkemedelsutveckling

Pfizer tar hjälp av superdatorn Watson för att hitta nya läkemedelskandidater inom immunonkologi.
2 dec 2016, kl 13:07

Läkemedel fantastiska när de når hela vägen

Sara Heyman bloggar om det viktiga sista ledet för att läkemedel ska göra nytta.
1 dec 2016, kl 10:44

Elektriskt plåster kan bita på resistent bakterie

En laboratoriestudie visar att elektrokemisk behandling i kombination med antibiotika kan fungera mot resistenta bakterier.
1
30 nov 2016, kl 14:20

Vanligt antibiotikum har effekt på zikaviruset

Nya in vitro-studier visar att ett befintligt läkemedel har effekt på zikavirusets förmåga att infektera.
30 nov 2016, kl 11:59

Oro för ny indikator som ska styra forskningsanslag

Samverkan som kvalitetsindikator i forskningspropositionen tas emot med skepsis.
29 nov 2016, kl 11:53

Fokus på samverkan i forskningspropositionen

Totalt 2,8 miljarder kronor anslås till forskning- och innovation de kommande fyra åren. Många av anslagen ställer krav på samverkan med andra aktörer och samhället i övrigt.
28 nov 2016, kl 16:46