Annons
Djup hjärnstimulering testas mot drogberoende

Djup hjärnstimulering testas mot drogberoende

Svårt opioidberoende patienter behandlas med hjärnimplantat i den första studien i sitt slag i USA.

12 nov 2019, kl 11:36
0

Kan en liten elektrod inne i hjärnan hjälpa opioidberoende patienter att få ett minskat drogsug och slippa återfall? Det hoppas forskare vid West Virginia university hospital i USA som nu startar den första amerikanska kliniska studien om djup hjärnstimulering som behandling av drogberoende.

Fyra frivilliga försökspersoner kommer, enligt brittiska BBC, i en inledande pilotstudie att få millimeterstora elektroder inopererade i hjärnan. Elektroderna placeras i ett område i hjärnan som spelar en viktig roll för bland annat beroende och självkontroll.

Med hjälp av ett litet batteri som opereras in under nyckelbenet på patienten kommer elektroden att avge elektriska impulser djupt inne i hjärnan.

Behandlingsmetoden kallas djup hjärnstimulering och prövas, som Läkemedelsvärlden rapporterat, vid en rad olika neurologiska och psykiatriska sjukdomstillstånd. Några exempel är Parkinsons sjukdom, epilepsi, depression och anorexia nervosa.

Studier av djup hjärnstimulering vid drogberoende har tidigare genomförts i Kina och nu startar alltså försök även i USA.

Under de närmaste två åren kommer de amerikanska forskarna att följa de fyra patienterna för att utvärdera behandlingens säkerhet och även eventuella effekter på beroendet.

– Behandlingen vänder sig till dem som inga andra behandlingar har fungerat för, förklarar forskaren och läkaren Ali Rezai som leder projektet för BBC.

Opioidöverdos är i dag en av de vanligaste dödsorsakerna bland personer under 50 år i USA och opioidberoende är, framhåller Ali Rezai, svårt att behandla.

– Över hälften av patienterna får återfall. Vi måste hitta nya lösningar.