Forskning och utveckling

Stor studie avbryts

Blodförtunnande Xarelto visade så bra resultat i att förhindra kardiovaskulära händelser att en studie med över 27 000 patienter avbröts i förtid.
9 feb 2017, kl 15:02
JAKTEN PÅ EN BOT MOT ALZHEIMER

”Vi måste hitta effektivare läkemedel”

Varje år insjuknar 15 000 personer i Alzheimers sjukdom. I dag finns inget botande läkemedel, men intensiv forskning pågår för att utveckla ett sådant.
9 feb 2017, kl 11:17

Forskningspengar till läkemedelsutveckling

Diabetes och genetiska sjukdomar i fokus när Stiftelsen för strategisk forskning satsar.
8 feb 2017, kl 14:24

Blockerande gel kan bli preventivmetod för män

En ny typ av gel som bildar en fysisk barriär för spermierna, har testats med framgång i apor.
7 feb 2017, kl 10:38

Alternativmedicin kan hjälpa mot tidig utlösning

Enligt en artikelgenomgång kan bland annat örtmedicin och akupunktur fungera vid för tidig utlösning.
1
6 feb 2017, kl 10:52
Lars Dagerholt.

Dags att bli världsbäst på miljö och läkemedel

Lars Dagerholt bloggar om att Sverige borde ta ledartröjan i utvecklingen för miljövänliga läkemedel.
2 feb 2017, kl 09:40

Strålning två gånger om dagen kan rädda liv

Att dela upp en daglig stråldos i två kan öka överlevnaden för patienter med huvud- och halscancer.
27 jan 2017, kl 09:00

Ny forskning visar tidigare okänd påverkan av nikotin

Råttor förändrade sitt risk- och impulsbeteende efter tre månaders nikotinabstinens.
24 jan 2017, kl 11:16

Antikropp ska testas för fetmabehandling

Fas II-studier ska inledas med substansen bimagrumab, som har visats kunna minska fetma och förhindra insulinresistens hos möss.
18 jan 2017, kl 07:07

Forskningsprojekt om RSV får 29 miljoner euro

Forskare ska samla information om viruset som varje år drabbar över 30 miljoner barn under fem år.
13 jan 2017, kl 11:53

Markör kan ge prognos om prostatacancer

Forskare i Boston har identifierat högriskpatienter genom att mäta lägstanivå av PSA efter behandling.
12 jan 2017, kl 16:02

Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre

Risken för höftfraktur nästan fördubblades för äldre som tagit antidepressiva, visar en ny studie från Finland.
1
12 jan 2017, kl 13:23

Globalt samarbete kring MS får 15 miljoner euro

Ett nytt samarbetsprojekt för att hitta nya behandlingar för multipel skleros, MS, inleds och har fått ett anslag på 15 miljoner euro från EU-kommissionen.
11 jan 2017, kl 15:11

Viktigt protein för cellgifts-behandling funnet

Forskare har identifierat ett protein som hämmar cellgiftsbehandlingen mot akut myeloisk leukemi.
10 jan 2017, kl 12:12

Progesteronbehandling kan hjälpa mot missfall

En studie på kvinnor som haft återkommande missfall visar goda resultat för behandling med progesteron.
10 jan 2017, kl 10:32

Onödiga behandlingar ett globalt problem

Utbredd över- och underanvändning av mediciner stort problem i allt fler länder, skriver forskare.
2
9 jan 2017, kl 14:20