Forskning och utveckling

Det nya vapnet mot blodfetter

En ny grupp läkemedel är på väg in i behandlingen för att sänka kolesterolet: PCSK9-hämmarna.
3
25 Sep 2015, kl 10:44

Kvällsmedicinering kan halvera risken för diabetes

Risken för att utveckla diabetes typ II kan halveras om blodtryckssänkande medicin tas på kvällen i stället för på morgonen, enligt ny studie.
24 Sep 2015, kl 11:41

Genusmedicin intresserar internationellt

Svenskt arbete med genusmedicin uppmärksammas internationellt och flera länder vill ta del av informationen.
24 Sep 2015, kl 08:28
Annons

Antibiotikaanvändningen fortsätter öka

Antibiotikaanvändningen ökar stadigt över hela världen. Mellan åren 2000 och 2010 ökade den globala förbrukningen med 30 procent, skriver vetenskapstidningen Nature.
21 Sep 2015, kl 15:04

Dåligt bevisad effekt av medel mot illamående

Illamående hos gravida kan behandlas med olika läkemedel, men det finns inte tillräckliga bevis för att behandlingarna är effektiva, enligt Cochrane.
21 Sep 2015, kl 10:21

Lägre dödstal med empagliflozin

Risken för att dö i hjärt- kärlsjukdom vid typ II diabetes minskar med empagliflozin. Det visar en studie som presenterades på EASD.
18 Sep 2015, kl 10:16

Science fiction som blivit verklighet

Personlig, skräddarsydd medicin är på väg att revolutionera sjukvården.
17 Sep 2015, kl 09:56

Ett botemedel mot hiv – deras vision

Mer grundforskning inom hiv-området krävs för att ta fram vaccin och botemedel. Det var en av slutsatserna efter att hiv-experter samlades vid Karolinska institutet.
1
17 Sep 2015, kl 08:22
Annons

Visst samband mellan SSRI och våld

Det tycks finnas ett visst samband mellan SSRI-användning och våldsbrott bland unga. Det visar en stor svensk studie.
16 Sep 2015, kl 08:25

Studie utvärderar nytt målblodtryck

Att behandla högt blodtryck tidigare än det i dag rekommenderade målblodtrycket minskar andelen kardiovaskulära sjukdomar och risken för dödsfall.
15 Sep 2015, kl 12:27

Goda resultat för transplantationsläkemedel

Läkemedelskandidaten IdeS som används i samband med organtransplantationer minskar nivån av HLA antikroppar.
15 Sep 2015, kl 09:26

EU-pengar till fästingprojekt

Ett skandinaviskt projekt för att minska de fästingburna infektionerna har fått 40 miljoner i EU-bidrag.
14 Sep 2015, kl 10:47

Lägre dos med samma effekt

En ny avhandling visar hur man kan minska biverkningarna av bisfosfonater genom att minska dosen med bibehållen effekt.
14 Sep 2015, kl 09:27

Astrazeneca släpper diabetesdata

Omfattande data från företagets diabetesportfölj i form av preklinisk forskning kommer att presenteras nästa vecka.
11 Sep 2015, kl 11:20

God hiv-förebyggande effekt av Truvada

En ny brittisk studie visar att förebyggande behandling med tenofovir-emtricitabine, Truvada, minskar risken för hiv-infektion hos homosexuella män med sexuellt riskbeteende.
10 Sep 2015, kl 11:47

De samarbetar mot antibiotikaresistens

Nordiska länder intensifierar nu arbetet mot antibiotikaresistens. En strategigrupp tillsätts nu för att stärka samarbetet.
10 Sep 2015, kl 11:08