Annons
Sänkt dos gav god effekt med färre biverkningar
Screening, som mammografi ifrågasätts, av forskare. Foto: Istock

Sänkt dos gav god effekt med färre biverkningar

Resultat av ny svensk forskning kan få fler att ta förebyggande läkemedel mot bröstcancer.

19 mar 2021, kl 06:31
0

Annons

Antiöstrogenet tamoxifen är ett läkemedel mot hormonrelaterad bröstcancer som sedan ett 40-tal år används bland annat i förebyggande syfte. Det ges då till kvinnor som har behandlats för bröstcancer för att minska risken för återfall. Det är också godkänt som förebyggande behandling för kvinnor med ärftligt ökad risk för bröstcancer.

Ett stort problem är dock att läkemedlet ger biverkningar som gör att många kvinnor avbryter behandlingen. Men nu tyder resultat av forskning vid bland annat Karolinska institutet på att det kan finnas en lösning på detta problem. I en studie publicerad i Journal of clinical oncology såg forskarna nämligen att det gick att sänka dosen av tamoxifen till en betydligt lägre än den vedertagna och ändå få god effekt. Samtidigt minskade biverkningarna.

Tamoxifen minskar tätheten i brösten

Kvinnor med det som kallas täta bröst, alltså bröst med mycket körtelvävnad och lite fett, löper fyra till sex gånger högre risk att drabbas
av bröstcancer än andra kvinnor. Täta bröst ökar också återfallsrisken om man har haft bröstcancer.

Dessutom är det svårare att upptäcka bröstcancer hos kvinnor med täta bröst eftersom både tät körtelvävnad och cancertumörer ser vita ut på mammografibilderna.

En effekt av behandling med läkemedlet tamoxifen är, hos kvinnor som inte gått igenom klimakteriet, att minska tätheten i brösten. Behandlingen kan minska risken för bröstcancer med upp till 40 procent. Men tamoxifen ger ofta besvärande biverkningar, bland dem klimakterieliknande besvär som vallningar, svettningar, sömnbesvär och olika underlivsbesvär. Nästan hälften av kvinnorna som tar tamoxifen för att förebygga återfall efter en bröstcanceroperation avbryter behandlingen i förtid och biverkningarna bidrar starkt till detta.

Lägre doser tamoxifen

Nu har radiologer, onkologer och forskare på Södersjukhusets bröstcentrum, Lunds universitet och Karolinska institutet undersökt effekten av tamoxifen på brösttätheten vid en lägre dos än den vedertagna 20 mg. Den så kallade Karismastudien startade 2016 och omfattade 1 440 kvinnor mellan 40 och 74 år. Studien pågick i knappt tre år. Kvinnorna lottades i grupper om 240 deltagare till fem olika doser tamoxifen; 1, 2.5, 5, 10 och 20 mg, samt till en placebogrupp.

Behandlingen pågick i sex månader. Före behandlingsstart och efter sex månader gjordes mammografi och brösttätheten mättes. Kvinnorna kunde samtidigt rapportera sina biverkningar via en app.

Resultatet av studien visade att doser mellan 2,5 och 10 mg sänkte tätheten lika mycket som den vedertagna högre dosen. Samtidigt var biverkningarna i gruppen som fick 2,5 mg reducerade med 50 procent i jämförelse med kvinnorna som fick dosen 20 mg.

Fortsatt forskning

Nästa steg i forskningsprojektet är att bekräfta att den täthetsminskande effekten av 2,5 mg tamoxifen verkligen också minskar risken för bröstcancer. I så fall kommer den lägre dosen att kunna användas för att förebygga nyinsjuknande och återfall.

– En sådan dossänkning skulle potentiellt kunna öka andelen patienter som fullföljer behandlingen, säger Per Hall, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.