Forskning och utveckling

Ett botemedel mot hiv – deras vision

Mer grundforskning inom hiv-området krävs för att ta fram vaccin och botemedel. Det var en av slutsatserna efter att hiv-experter samlades vid Karolinska institutet.
1
17 Sep 2015, kl 08:22

Visst samband mellan SSRI och våld

Det tycks finnas ett visst samband mellan SSRI-användning och våldsbrott bland unga. Det visar en stor svensk studie.
16 Sep 2015, kl 08:25

Studie utvärderar nytt målblodtryck

Att behandla högt blodtryck tidigare än det i dag rekommenderade målblodtrycket minskar andelen kardiovaskulära sjukdomar och risken för dödsfall.
15 Sep 2015, kl 12:27
Annons

Goda resultat för transplantationsläkemedel

Läkemedelskandidaten IdeS som används i samband med organtransplantationer minskar nivån av HLA antikroppar.
15 Sep 2015, kl 09:26

EU-pengar till fästingprojekt

Ett skandinaviskt projekt för att minska de fästingburna infektionerna har fått 40 miljoner i EU-bidrag.
14 Sep 2015, kl 10:47

Lägre dos med samma effekt

En ny avhandling visar hur man kan minska biverkningarna av bisfosfonater genom att minska dosen med bibehållen effekt.
14 Sep 2015, kl 09:27

Astrazeneca släpper diabetesdata

Omfattande data från företagets diabetesportfölj i form av preklinisk forskning kommer att presenteras nästa vecka.
11 Sep 2015, kl 11:20

God hiv-förebyggande effekt av Truvada

En ny brittisk studie visar att förebyggande behandling med tenofovir-emtricitabine, Truvada, minskar risken för hiv-infektion hos homosexuella män med sexuellt riskbeteende.
10 Sep 2015, kl 11:47
Annons

De samarbetar mot antibiotikaresistens

Nordiska länder intensifierar nu arbetet mot antibiotikaresistens. En strategigrupp tillsätts nu för att stärka samarbetet.
10 Sep 2015, kl 11:08

Nya läkemedel mot epilepsi från kåda

Resinsyror som finns naturligt i kåda kan lindra eller bota epilepsi. Det visar ny forskning från Linköpings universitet.
9 Sep 2015, kl 12:05

Läkemedlen som kan skada vatttenmiljön

Läkemedel som passerar genom kroppen riskerar att komma ut i vattenmiljön. Ett nytt förslag vill ge Naturvårdsverket i uppdrag att bevaka 22 olika substanser.
2
8 Sep 2015, kl 11:00

En orsak till spädbarnsepilepsi bekräftad

En hypotes om varför spädbarn drabbas av epilepsi har bekräftats av svensk forskning.
1
8 Sep 2015, kl 09:36

Ny behandling mot sjösjuka

Istället för läkemedelsbehandling tror forskare på elektronisk behandling mot rörelsesjukan.
7 Sep 2015, kl 11:03

Champix ökar inte risken för hjärtinfarkt

En engelsk studie bekräftar nu den svenska studie som tyder på att rökavvänjningspreparatet Champix inte innebär någon ökad risk för hjärtinfarkt.
7 Sep 2015, kl 10:12

HPV-vaccin påverkade inte cellprovtagning

Kvinnor som vaccinerats mot HPV har tagit cellprov i lika stor utsträckning som ovaccinerade kvinnor, enligt ny studie.
4 Sep 2015, kl 08:10

Polio tillbaka i Europa

Två barn i Ukraina har blivit lamslagna av polio. Det är de första utbrotten av sjukdomen i Europa sedan 2010.
3 Sep 2015, kl 09:15