Annons
Fem frågor till Monica Björklund, jurist och omvärldsstrateg.
”Frågan har varit känslig i forskarvärlden”
Monica Björklund. Foto: Erik Flyg.

”Frågan har varit känslig i forskarvärlden”

Monica Björklund är en av författarna bakom en rapport om utvecklingen av forskningsmetoder utan djurförsök.

19 feb 2021, kl 10:13
0

Annons

En ny rapport från Karolinska institutet framhåller att utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök, som till exempel avancerade cellmodeller och datorberäkningar, är strategiskt viktig för svensk forskning och innovation. Läkemedelsvärlden ringde upp Monica Björklund, jurist, omvärldsstrateg och en av författarna bakom rapporten.

Varför var det viktigt att ta fram den här rapporten enligt dig?

– Alla är överens om att det är viktigt att ersätta djurförsök med andra metoder, men trots det är det få som driver frågan. Den flyger lite under radarn. Frågan har också varit osynlig i politiken, och känslig i forskarvärlden, så vi riskerar att utvecklingen går långsamt. Vi var nyfikna på hur några centrala aktörer egentligen ser på frågan om nya metoder utan djurförsök och hur den kommuniceras. I EU-lagstiftningar finns det tydliga målsättningar om att djurförsök ska ersättas, så det handlar även om vad vi gör för att uppfylla de målen. Många forskare anser att det finns brister med att använda djurmodeller och läkemedelsföretag arbetar med att hitta nya metoder.

Vad behövs för att arbetet ska gå framåt?

– Det behövs en attitydförändring. Forskare inom nya metoder möts ofta av ett konservativt synsätt från andra forskare och vetenskapliga tidskrifter som efterfrågar genomförda djurstudier. Men de behöver ha med sig att de faktiskt är med och bidrar till att uppfylla målsättningarna i EU-lagstiftningar.

– Frågan hamnar oftast i facket djurskyddsfrågor, där den förstås hör hemma, men då missar man att det också är viktigt att ersätta djurförsök ur en forsknings- och innovationssynpunkt. Det måste bli mer fokus på den delen. Läkemedelsbolaget som vi intervjuade, vill att man driver på för att få fram nya metoder, men också står upp för de djurförsök som är nödvändiga. De menar att det behövs legitimitet från båda hållen.

Vad hoppas du att ert arbete ska leda till?

– Jag hoppas att rapporten ska bidra till kunskap och inspiration. Jag vill att det här arbetet ska leda till ett nytänkande och att det blir fler som ser värdet av att ersätta djurförsök. Jag hoppas på ett öppnare samtalsklimat och att fler satsar på att få fram nya metoder. Det är också spännande vilka förväntningar som de olika aktörerna faktiskt har på varandra, som när politikerna tycker att industrins röster behöver höras om behovet av nya metoder.

Ligger Sverige långt fram i utvecklingen när det gäller att ersätta djurförsök? 

– Både ja och nej. I regeringens forskningspolitiska proposition framgår nu att Sverige kan bli världsledande inom alternativa metoder. Det är väldigt bra. Men faktiskt också ganska sensationellt, eftersom det fortfarande saknas flera viktiga pusselbitar. Det pågår spännande forskning om detta i Sverige, men som helhet ligger vi inte långt fram.

– I dag finns ingen strategi eller central samverkan för att komma framåt i frågan, och det behövs konkreta förslag för hur det ska gå till. Finansieringen är ett exempel. Det enda statliga anslaget som går att söka i dag är hos Vetenskapsrådet. Det är 13 miljoner kronor vilket i sammanhanget är lite pengar. Finland och Storbritannien har till exempel kommit längre och jobbar mer aktivt. Nederländerna har en handlingsplan och i USA har miljömyndigheten satt som mål att avveckla kemikalitester på djur till år 2035.

Är det möjligt att ersätta alla djurförsök inom forskning?

– I dag är det inte möjligt. Jag skulle istället vilja vända på det och fråga oss vad som behövs för att det ska bli det. Vad som blir vetenskapligt möjligt hänger ju ihop med strategiska och ekonomiska satsningar och där är det än så länge ganska tunt. Det behövs en konkret strategi och samverkan mellan politiker, forskare och industri. Sedan får vi inte glömma att det hela tiden sker en enorm teknikutveckling. Det som är omöjligt i dag kan vara möjligt i framtiden.