Annons
För tidigt födda får vaccin mot rotavirus

För tidigt födda får vaccin mot rotavirus

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges neonatalavdelningar börjar ge dos 1 av rotavirusvaccinet till de för tidigt födda barnen.

19 feb 2021, kl 07:30
0

Annons
Lina Schollin Ask

Lina Schollin Ask.

Hösten 2019 införde Sverige vaccin mot rotavirus i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Men många av de barn som föds för tidigt och vårdas på neonatalavdelning har trots detta gått miste om rotavirusvaccinet. Neonatalvården har saknat rutiner för att ge det och barnen har hunnit bli för gamla för vaccinering när de skrivs ut.

Nu ska en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten hjälpa vården att införa rutiner så att även prematura barn får skydd mot rotavirus.

För tidigt födda är riskgrupp för rotavirus

Rotavirus ger mag-tarminfektioner med kräkningar, diarré och feber och är en mycket vanlig barninfektion. De flesta av de barn som drabbas klarar sig med vård i hemmet. Men det är också vanligt med så pass svår mag-tarminfektion att familjen behöver söka vård. Innan några regioner införde vaccination mot rotavirus vårdades varje år omkring 2 100 barn under fem år på sjukhus för rotavirusinfektion. Många fler besökte akutmottagningar och primärvård.

Nu har antalet barn som insjuknar och som behöver vård minskat tack vare vaccinet.

Att de för tidigt födda barnen ändå ofta blir utan vaccinet har att göra med att det av säkerhetsskäl måste ges enligt ett bestämt schema. Om barnet inte har fått den första dosen före levnadsvecka 12 måste vaccinationen ställas in helt.

Och eftersom neonatalavdelningarna saknar rutiner för att vaccinera hinner många barn bli för gamla för dos 1 innan de skrivs ut. Det gör att rotavirusvaccinering i dessa fall inte alls kan genomföras.

– Det är olyckligt eftersom för tidigt födda barn är en uttalad riskgrupp för svår rotavirusinfektion, säger barnläkaren Lina Schollin Ask, utredare vid Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram.

Funnits osäkerhet om smittrisk

Folkhälsomyndigheten går nu ut med en rekommendation till neonatalvården att ge dos 1 av rotavirusvaccinet medan barnen är inlagda. Följande dos eller doser kan sedan oftast ges på barnavårdscentralen.

Rekommendationen bygger på en kunskapssammanställning som myndigheten har arbetat fram. En viktig fråga att besvara har varit om vaccinerade barn riskerar att överföra vaccinvirus till ovaccinerade barn på avdelningen.

Det är nämligen känt att vaccinvirus till viss del utsöndras i avföringen. Därför har det hos neonatalvårdens personal funnits en osäkerhet om eventuell risk för smitta till andra barn. Det har lett till att man för säkerhets skull avstått från att vaccinera, något som även är vanligt i många andra länder.

Finns evidens för hög säkerhet

Men Folkhälsomyndighetens sammanställning visar att ovaccinerade barn inte blir smittade på neonatalavdelningar där rotavirusvaccin ges.

– Den evidens som finns visar att rotavirusvaccin till prematura barn är säkert både för dem, för ovaccinerade barn på avdelningen och för personalen. Det krävs heller inga extra hygienåtgärder utan basal hygien är tillräcklig, säger Lina Schollin Ask.

– Det känns jättebra att vi kan gå ut med den här rekommendationen nu eftersom även de här barnen har rätt till vaccinet. Jag vet också att rekommendationen välkomnas av vården som efterlyst evidens och riktlinjer i denna fråga.

Enligt statistik från Svenskt neonatalt kvalitetsregister föddes 6 518 barn i Sverige före graviditetsvecka 37 i Sverige. 1 059 av dessa barn var mycket för tidigt födda, vilket innebär att de var födda före vecka 32.