Annons
Vaccin mot rotavirus erbjuds alla barn i höst
Vaccinet ges som droppar i munnen.

Vaccin mot rotavirus erbjuds alla barn i höst

Regeringen har beslutat införa vaccin mot det smittsamma rotaviruset i vaccinationsprogrammet.

21 mar 2019, kl 09:46
0

Annons

Rotavirusinfektion drabbar omkring 50 000 småbarn i Sverige varje år och ger feber, kräkningar och diarré. Cirka 20 000 av barnen behöver söka vård. Viruset är mycket smittsamt och sprids lätt exempelvis på förskolor.

Socialminister Lena Hallengren (S) bekräftar nu för Sveriges Radio att regeringen kommer att införa rotavirusvaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet från och med 1 september i år.

Vaccin mot rotavirus ges som droppar i munnen. Folkhälsomyndigheten tog för två år sedan fram ett beslutsunderlag till regeringen om införande av rotavirusvaccination i vaccinationsprogrammet. Myndighetens utredning visade att allmän vaccination mot den besvärliga mag-tarminfektionen skulle vara säkert, effektivt och samhällsekonomiskt lönsamt.

Flera regioner har, som Läkemedelsvärlden rapporterat, själva fattat beslut i frågan och börjat erbjuda vaccinet kostnadsfritt till spädbarn, medan övriga regioner har väntat på regeringens beslut.

I Region Jönköping har rotavirusvaccin erbjudits alla barn sedan 2014. Där visade en uppföljning som nyligen presenterades att antalet barn som måste läggas in på sjukhus på grund av magsjuka har halverats sedan vaccineringen började. Föräldrarna till 81 procent av barnen i Jönköpings region tackar nu ja till erbjudandet om rotavirusvaccin.

Det finns dock en säkerhetsfråga som måste lösas innan den allmänna rotavirusvaccineringen kan starta. Det handlar om den lilla grupp barn som föds varje år med den ärftliga sjukdomen svår kombinerad immunbrist, SCID. För dem kan rotavirusvaccin vara farligt. Därför behöver det så kallade PKU-testet av alla nyfödda kompletteras med testning för SCID för att säkerställa att barn med den sällsynta immunbristen inte vaccineras. Och för att göra detta tillägg i testningen krävs en ändring av biobankslagen.

Regeringen räknar med att denna lagändring kommer att godkännas av riksdagen under våren, i annat fall måste starten för den allmänna rotavirusvaccineringen skjutas upp.