Annons
Register ska underlätta forskning om covid-19

Register ska underlätta forskning om covid-19

Biobank Sverige och Scifilab lanserar ett nationellt register med covid-19-relaterade provsamlingar.

9 mar 2021, kl 10:47
0

Annons

För att underlätta forskning om covid-19 har Biobank Sverige och Scifilab startat ett nationellt provsamlingsregister. Där finns information om biobanker samt samlingar med prov relaterade till covid-19.

I registret, som finns på Covid-19 data portal Sweden, kan forskare söka efter provsamlingar och filtrera efter sökkriterier som till exempel namn, nyckelord, diagnos, tillgängligt biologiskt material och vilket typ av samling det är. Forskarna får då en beskrivning av provsamling, information om prov och patientgrupp samt kontaktinformation till provsamlingsansvarig.

Registret innehåller vårdprovsamlingar som är insamlade inom sjukvården för diagnos och behandling samt forskningsprovsamlingar där ansvarig forskare har beslutsrätt över insamlade prover. Proverna kan tillgängliggöras för forskning efter att Etikprövningsmyndigheten har gett ett godkännande.

I februari fanns det 26 provsamlingar från 16 olika biobanker i registret.

– Registret innebär också en möjlighet för biobanker och provsamlingsansvariga att synliggöra covid-19 relaterade provsamlingar för forskning. Information om provsamlingar kommer fortsatt kontinuerligt att laddas upp på portalen, säger Elisabeth Norén, nationell koordinator för biobanksstrategi, i ett pressmeddelande.

Hon är också koordinator för samordnad utökad biobankning av covid-relaterade prov på Biobank Sverige.

Det aktuella provsamlingsregistret är en del av en större satsning från Vetenskapsrådet som syftar till att samordna insamlingen och tillgången till prover med koppling till covid-19.