Annons
Får 100 miljoner för att skapa teknikplattform

Får 100 miljoner för att skapa teknikplattform

Oligonova hub tas fram av Wallenbergcentrum och ska bidra till utveckling av oligonukleotid-läkemedel.

3 mar 2021, kl 08:15
0

Annons
Agneta Holmäng

Agneta Holmäng. Foto: Malin Arnesson.

Claes Gustafsson

Claes Gustafsson. Foto: Johan Wingborg.

Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet får sammanlagt 102 miljoner kronor för att skapa en nationell teknikplattform som ska bidra till utveckling av så kallade oligonukleotid-läkemedel.

Under de senaste åren har tekniker utvecklats för att behandla sjukdomar med dessa läkemedel, som är baserade på korta DNA- eller RNA-molekyler.

– Den snabba utvecklingen av oligonukleotid-läkemedel beror bland annat på de detaljerade kunskaper vi fått om den mänskliga arvsmassan och hur förändringar i denna kan ge upphov till sjukdom. Den kunskapen gör det möjligt att snabbt genomföra de första stegen vid utveckling av nya oligonukleotid-läkemedel med en dator, säger Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Finansieringen kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som tilldelar centret 54 miljoner kronor samt från Scilifelab och Göteborgs universitet som bidrar med 48 miljoner kronor.

Teknikplattformen kallas Oligonova hub och kommer att byggas upp i samverkan med Scilifelab. Framöver kommer Oligonova hub att vara en del av Scilifelabs läkemedelsutvecklingsplattform.

Snabb utveckling av oligonukleotid-läkemedel

I traditionell läkemedelsutveckling tar det minst fem år innan nya läkemedel når patienter. Vissa oligonukleotid-läkemedel har dock kunnat utvecklas på bara några år. Förhoppningen är bland annat att den nya teknikplattformen ska kunna bidra till utvecklingen av mer effektiva behandlingsmetoder.

– Även om de första oligonukleotid-läkemedlen utvecklades för att behandla ovanliga, genetiska sjukdomar, så ser vi nu också en snabb utveckling av nya terapier mot större sjukdomsgrupper. Till exempel godkände EU alldeles nyligen det nya oligonukleotid-läkemedlet inklisiran, som används för att sänka kolesterol, säger Claes Gustafsson, professor i medicinsk kemi vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet.

Teknikplattformen Oligonova hub kommer att knytas till ett större nätverk för forskning och utveckling av oligonukleotid-läkemedel. Detta nätverk håller på att etableras genom ett samarbete med bland annat Göteborgs universitet och Astrazeneca.