Scheelepriset

Scheelepriset 2017

”Jag är mycket hedrad”

Cancerforskaren Charles Sawyers tog emot Apotekarsocietetens Scheelepris som delades ut av forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

En ny mötesplats för unga forskare

På Young Scientists Day möts unga och seniora forskare och utbyter erfarenheter.

Framtidens leukemiterapier är på hans agenda

Professor Lars Bullinger ska tala om sin forskning inom precisionsmedicin på Scheelesymposiet.

Framstående forskare inom prostatacancer till Scheele

Professor Karim Fizazi kommer till Sverige för att tala vid Scheelesymposiet den 16 november.
Scheelesymposiet 2017

Besök av gigant inom cancerforskning

Professor Douglas Hanahan har banat väg för förståelsen av cancer genom att förklara hur tumörceller beter sig. I november gästtalar han vid Scheelesymposiet.
Scheelepriset 2017

Scheelepriset går till Charles Sawyers

Hans forskning har gett tiotusentals män med prostatacancer ett längre liv och patienter med leukemi en fungerande behandling. Amerikanen Charles Sawyers får Apotekarsocietetens pris för sitt "enastående bidrag inom life science".

Scheelepriset för läkemedelstillförsel

Robert S Langer är årets Scheelepristagare. Han utvecklar bland annat nya sätt att tillföra läkemedel till kroppen utan injektioner.

Scheelepris för forskning om transportproteiner

För sin nyskapande forskning inom området farmakogenetik hos transportproteiner. Med den motiveringen går årets Scheelepris till professor Kathleen M Giacomini.

Scheelepriset för forskning om Herceptin

Amerikanen Dennis J Slamon får årets Scheelepris för sin kliniska forskning kring bröstcancermedlet Herceptin.

Mathias Uhlén förste svenske Scheelepristagaren

Apotekarsocietetens Scheelepris går i år till Mathias Uhlén. Mathias Uhlén är den förste svensk som får ta emot priset och han får det för sitt arbete med kartläggningen av människans proteiner.