Annons
Scheelepriset för läkemedelstillförsel
Per Artursson presenterade Scheelepristagaren. Foto: Amina Manzoor

Scheelepriset för läkemedelstillförsel

Robert S Langer är årets Scheelepristagare. Han utvecklar bland annat nya sätt att tillföra läkemedel till kroppen utan injektioner.

27 jan 2015, kl 10:48
0

Annons

Robert S Langer, foto: MIT

I år går Scheelepriset till Robert S Langer, som är professor i kemiteknik och biomedicin vid MIT i USA. Han får priset för sin forskning om läkemedelstillförsel.

Vissa läkemedel, som till exempel insulin, vaccin eller vissa cancerläkemedel, är känsliga eller ger biverkningar i tarmen och kan därför inte tas som tabletter, utan måste injiceras. Men just injektioner vill man gärna minska på eller till och med slippa helt för att öka följsamheten och för att minska patientens besvär. Robert Langer har därför utvecklat särskilda polymera material för att tillföra läkemedel till rätt ställe i kroppen, som också bestämmer hur snabbt läkemedlet frisätts. Hans forskning har lett till förbättrade behandlingsmetoder.

Per Artursson, professor i läkemedelsformulering vid Uppsala universitet, har följt Robert Langers forskning sedan tidigt 1980-tal och menar att han är mycket framstående i sitt fält.
– Han är känd för att ha introducerat beredningar för frisättning av proteinläkemedel, långt innan det var vanligt med proteinläkemedel. Han har även forskat inom vävnadsteknik och regenerativ medicin. Nu arbetar han mycket med nanoteknologi.

Robert Langer står bakom fler än tusen vetenskapliga publikationer och har också över tusen patent eller patentansökningar.
– Hans forskning har också resulterat i ett större antal bioteknikföretag, säger Per Artursson.

Robert Langer har fått en lång rad priser och utmärkelser, bland annat den amerikanska vetenskapsmedaljen National Medal of Science, Charles Stark Draper Prize och Priestley Medal. 2005 utsågs han till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten vartannat år för att hedra minnet av den svenske forskaren och apotekaren Carl Wilhelm Scheele. Priset har delats ut sedan 1961, men bara en gång har priset gått till en svensk. 2007 fick Mathias Uhlén, professor vid KTH, priset.

Priset består av en medalj, ett diplom och 200 000 kronor. Robert S Langer kommer att ta emot priset vid Scheelesymposiet som hålls i Stockholm i november.