Annons
Scheelepriset 2017
”Jag är mycket hedrad”
Professor Charles Sawyers tar emot Scheelepriset från forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), th. Närmast till vänster om pristagaren står Märit Johansson, styrelseordförande för Apotekarsocieteten och till vänster om henne Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

”Jag är mycket hedrad”

Cancerforskaren Charles Sawyers tog emot Apotekarsocietetens Scheelepris som delades ut av forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

16 nov 2017, kl 17:16
0

Årets Scheelepristagare, amerikanen Charles Sawyers med akademisk hemvist vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, var både glad och hedrad över att ha blivit tilldelad 2017 års Scheelepris.

– Det är en stor ära att få priset, men också att så många framstående forskare har rest hit för att medverka under den här dagen, sade Charles Sawyers, när han tog emot priset under torsdagen.

Charles Sawyers forskning har bland annat bidragit till den banbrytande behandlingen Glivec, imatinib, för kronisk myeloisk leukemi, KML, liksom till uppföljaren Sprycel, dasatinib. Sawyers forskning ligger också bakom det lika banbrytande läkemedlet Xtandi, enzulatimib, för behandling av prostatacancer, något som Läkemedelsvärlden.se skrivit om tidigare. 

Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten vartannat år och i samband med prisutdelningen hölls Scheelesymposiet, en dag med föreläsningar av cancerforskare från hela Europa. Temat för årets symposium var målsökande cancerbehandling, med särskilt fokus på resistensutveckling.

Förutom Charles Sawyers medverkade en handfull internationellt framstående forskare med olika specialiteter inom cancerområdet. Dagen innehöll föreläsningar om såväl generella mekanismer för cancer som om utveckling och förfining av behandlingar av bröst-, prostata-, och blodcancer.

– Det har varit en mycket intressant dag och en ära att få höra dessa forskare berätta om sina arbeten och om hur mitt arbete har påverkat deras forskning.

Charles Sawyers säger att den största utmaningen inom mycket av cancerforskningen nu är att hitta framgångsrika kombinationsterapier i takt med att cancercellerna utvecklar resistens mot befintliga läkemedel.

– I vissa fall är det en enkel väg men många gånger är det mycket komplicerat.

Dagen innan prisutdelningen medverkade Charles Sawyers vid Young Scientists Day där unga forskare presenterade sin forskning i en postertävling. Vinnaren Verónica Rendo från Uppsala universitet fick både 10 000 kronor och en exklusiv pratstund med Scheelepristagaren.

Hur var det att träffa dessa unga forskare i går?
– Det var toppen och de var alla väl förberedda och gav mycket bra presentationer. De var inte alls blyga utan vi hade givande konversationer om karriärutveckling för forskare, sade Charles Sawyers.

Vad är du själv mest stolt över i din forskning?
– Det är att det arbete vi har gjort har hjälpt så många människor med KML eller prostatacancer, både med de faktiska läkemedlen vi tagit fram och det faktum att vi har bidragit till att utveckla hela forskningsfältet. Något av det största är när det kommer fram personer och berättar att de eller någon i deras närhet har blivit friska tack vare våra läkemedel. Det är en obeskrivlig känsla.

Charles Sawyers tilldelas Scheelepriset för sitt ”enastående bidrag inom life science (…) som banat väg för utvecklingen av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för många patienter”.

De medverkade under Scheelesymposiet 2017

  • Charles Sawyers, Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, USA
  • Douglas Hanahan, ISREC, Lausanne, Schweiz
  • Mirielle Cantarini, Sandigrey Clinical, Storbritannien
  • Lars Bullinger, University of Ulm, Tyskland
  • Henrik Grönberg, Karolinska institutet, Stockholm
  • Bertrand Tombal, Clinicues universitaires Saint-Luc, Bryssel, Belgien
  • Karim Fizazi, Institut Gustave Roussey, Paris, Frankrike

Scheelepriset

Scheelepriset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten till en internationellt framstående forskare inom läkemedelsforskning eller relaterade områden. Priset består av 200 000 kronor och en medalj.

2015 års Scheelepris tilldelades Robert S Langer för sin forskning om läkemedelstillförsel.

Föregående artikel ”Det är dags att sluta samverka”
Nästa artikel ”Har plockat poängstöd de senaste dagarna”