Annons
Fem frågor till Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare vid Apotekarsocieteten
”Vi vill hitta lovande forskare i ett tidigt skede”
Lisa Bandholtz.

”Vi vill hitta lovande forskare i ett tidigt skede”

Apotekarsocietetens Lisa Bandholtz är i full gång med arbetet för att hitta nästa Scheelepristagare.

7 sep 2022, kl 09:15
0

Annons

Nästa utdelning av Scheelepriset är inte förrän i slutet av 2023, men redan nu är jakten på nästa pristagare i full gång. Den 15 september är sista dagen för att skicka in ett namn på en kandidat som man tycker förtjänar det ärofyllda priset. Läkemedelsvärlden har pratat med Lisa Bandholtz, som är Apotekarsocietetens vetenskapliga sekreterare och den som ansvarar för nomineringsprocessen.

Hur går arbetet med nomineringarna till Scheelepriset till?

– Under våren går vi ut med det som vi kallar för ”call for nomination”, det vill säga information om att det är dags att nominera till Scheelepriset. Sedan sprider vi det budskapet på sociala medier, till stora universitet och till andra kontakter både i Sverige och internationellt. Det är väldigt viktigt att sprida informationen på ett tydligt sätt så att man förstår vad det handlar om. Marknadsföringen fortsätter sedan fram till sista nomineringsdagen. Under tiden har vi också satt ihop en nomineringskommitté. Den utvärderar sedan nomineringarna och kommer tillsammans fram till en kandidat som  sedan presenteras för Apotekarsocietetens styrelse.

Vilka är det som ingår i nomineringskommittén?

– Den består av experter som tillsammans ska stå för en bredd inom läkemedelsforskning och -utveckling. Vi kan få in nomineringar inom många olika områden och därför är det viktigt att det finns en kunskapsbredd bland de som utser vinnaren. I kommittén ingår i år fem personer, som bland annat kommer från Apotekarsocietetens största sektioner som är mer vetenskapligt inriktade.

Vem kan vinna Scheelepriset?

– Syftet med Scheelepriset är att hitta en forskare som är aktiv inom forskning och utveckling och internationellt känd. Forskningen ska ha kommit tillräckligt långt för att man ska förstå att den har stor potential för att bidra till läkemedelsutveckling, men den behöver inte ha lett fram till ett redan färdigt läkemedel. Synligheten av forskningsfältet kan leda till viktiga samarbeten och att kontakter knyts som kan leda till att forskningen och utvecklingen går snabbare än den annars skulle ha gjort.

Hur många nomineringar brukar ni få in?

– Mellan 20 och 25. De allra flesta brukar komma precis innan sista nomineringsdagen.

Hur är det att jobba med att ta fram nya pristagare?

– Det är väldigt roligt. Att få jobba tillsammans med toppforskare är lärorikt och leder fram till många intressanta diskussioner. Det är också spännande att få vara en del i att lyfta fram och synliggöra nya forskare inom ett speciellt fält. Det ligger alltid en spänning i vilket fält det blir.

Scheelepriset

Syftet med Scheelepriset är att främja läkemedelsforskning och -utveckling. Priset delas ut av Apotekarsocieteten vartannat år och består av en medalj samt en prissumma på 250 000 kronor.

För att kunna få priset måste kandidaten:

  • Företräda läkemedelsforskning och -utveckling och de naturvetenskapliga disciplinerna.
  • Fortfarande vara verksam.
  • Vara en internationellt känd och framstående forskare.

Källa: Apotekarsocieteten

Aktuell nomineringskommitté

Sophia Hober, professor vid Kungliga tekniska högskolan

Fredrik Almqvist, professor vid Umeå universitet

Pär Matsson, professor och scientific director vid Oligonova hub

Anna-Lena Gustavsson, director chemical biology consortium Sweden vid Scilifelab

Susanna Abrahamsen-Alami, science and innovation director vid Astra zeneca

Föregående artikel Regionerna klarar full anslutning först 2028
Nästa artikel Hjärntumörer kan behandlas snabbare