Annons
Läkemedel mot håravfall får ingen subvention
Foto: Istock

Läkemedel mot håravfall får ingen subvention

Immunterapin Olumiant ska inte ingå i läkemedels-förmånen för behandling av håravfall, beslutar TLV.

19 jun 2023, kl 10:08
0

Annons

Det immundämpande preparatet Olumiant (baricitinib) är sedan i fjol godkänt som läkemedel mot håravfall. Närmare bestämt gäller godkännandet behandling av vuxna patienter med svår alopecia areata, en autoimmun sjukdom som leder till plötsligt håravfall.

Med svår alopecia areata menas att hälften eller mer av håret på huvudet faller av.

Men Olumiant kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet för denna patientgrupp. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, nu beslutat. Skälet är att behandlingskostnaden i förhållande till nyttan är högre än vad TLV anser är rimlig.

Finns bara ett läkemedel mot håravfall

Olumiant är en immundämpande så kallad JAK-hämmare. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt för behandling av reumatoid artrit och atopisk dermatit och ingår i läkemedelsförmånen för behandling av dessa tillstånd.

Under pandemin fick läkemedlet också en utbredd användning hos vissa svårt sjuka patienter med covid-19.

År 2022 utvidgade läkemedelsmyndigheterna i USA och EU godkännandet till att även omfatta alopecia areata. Olumiant är hittills det enda godkända läkemedlet mot detta autoimmunt orsakade håravfall.

Socialt stigma och psykiskt lidande

Företaget Lilly som marknadsför Olumiant ansökte om att läkemedlet skulle ingå i högkostnadsskyddet även för alopecia areata. I sitt nekande beslut framhåller TLV att det inte handlar om en livshotande sjukdom och att den vanligtvis inte heller orsakar någon fysisk smärta.

Däremot kan sjukdomen leda till socialt stigma och psykiskt lidande, skriver TLV. Detta gäller dock inte alla patienter eftersom många också anpassar sig och accepterar sjukdomen, enligt de specialister TLV talat med.

I sin utredning har TLV jämfört Olumiant med “bästa understödjande behandling”, som till exempel kuratorsstöd och peruk för patienter som så vill. Slutsatsen är att kostnaden för den förbättring som läkemedlet kan ge, blir orimligt hög.

TLV räknar med ett kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår på mellan 0,9 och 9 miljoner kronor.

Patienterna får betala ur egen ficka

Svenska patienter med alopecia areata som vill ha behandling med Olumiant kommer alltså att få betala läkemedlet själva.

Det pris företaget hade ansökt om i sin nu nekade förmånsansökan skulle innebära att en förpackning med 98 tabletter kostar närmare 28 000 kronor på apoteket. Denna mängd räcker till 98 dagars behandling för de flesta patienter.

Behandlingen behöver ofta pågå i många månader, och starta på nytt om sjukdomen kommer tillbaka vid behandlingsuppehåll.