Annons
FDA har godkänt JAK-hämmare mot håravfall
Foto: Istock

FDA har godkänt JAK-hämmare mot håravfall

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten godkänner Olumiant mot håravfallssjukdomen alopecia areata.

15 jun 2022, kl 09:57
0

Annons

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt Olumiant (baricitinib) som behandling av vuxna med svår alopecia areata, en sjukdom som orsakar fläckvis håravfall. Läkemedlet är från början godkänt för behandling mot ledgångsreumatism, och används även mot covid-19.

Vet inte orsaken till alopeci

Alopecia areata är en variant av den autoimmuna sjukdomen alopeci som innebär olika grader av håravfall. Vid alopecia areata sker detta fläckvis i varierande skala, det kan vara allt ifrån en liten kal fläck till större områden utan hår. I de flesta fall börjar det på huvudet, men håravfallet kan inträffa var som helst på kroppen. Det finns även andra former av alopeci. Den nu aktuella behandlingen är dock endast godkänd för alopecia areata.

Det som händer vid alopeci är att kroppens immunsystem blir för starkt och slår ut aktiviteten i hårsäckarna. Dessa hamnar dock i ett vilostadium vilket gör att håret kan växa tillbaka. Man vet i dag inte vad som orsakar alopeci, men det finns teorier om att sjukdomen kan triggas av emotionell stress. Alopeci kan drabba både vuxna och barn och det finns sedan tidigare inget botemedel mot sjukdomen.

JAK-hämmare som minskar inflammationen

Den aktiva substansen baricitinib är en så kallad JAK-hämmare som verkar genom att sänka aktiviteten hos enzymet januskinas. Detta bidrar till att minska inflammationer. Läkemedlet kan minska värk, stelhet och svullnad i lederna varför det används i behandling mot ledgångsreumatism. Baricitinib används också för att behandla hudsjukdomen atopiskt eksem.

FDA har även godkänt läkemedlet för behandling av covid-19 hos vissa sjukhusinlagda vuxna. I EU är läkemedlet ännu inte godkänt inom detta område, men det ansvariga företaget Lillys har lämnat in en ansökan om godkännande.

Första systematiska behandlingen mot håravfall

I USA drabbas mer än 300 000 personer av alopecia areata varje år. Olumiant är den första systematiska behandlingen som godkänns i landet mot sjukdomen. Det innebär att läkemedlet behandlar hela kroppen till motsats från lokal behandling på en specifik plats. Läkemedlet ska tas oralt.

Effekten och säkerheten av Olumiant mot alopecia areata har studerats i två randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade prövningar. Deltagarna hade minst 50 procent håravfall i hårbotten som hade varat i mer än sex månader. De fick antingen 2 milligram Olumiant, 4 milligram Olumiant eller placebo. I båda studierna var det primära effektmåttet andelen patienter som uppnådde minst 80 procent täckning av hårbotten efter 36 veckor.

I den första studien uppnådde 22 procent av de totalt 184 patienterna som fick 2 milligram Olumiant, och 35 procent av de 281 patienter som fick 4 milligram adekvat täckning av hårbotten. Hos de 189 patienter som fick placebo var motsvarande siffra 5 procent.

I den andra studien var det 17 procent av 156 patienter som fick 2 milligram Olumiant och 32 procent av 234 patienter som fick 4 milligram som fick adekvat täckning. Av de 156 patienter som fick placebo var siffran 3 procent.

I studierna förekom en del biverkningar. De vanligast var bland annat övre och nedre luftvägsinfektioner, huvudvärk, akne, högt kolesterol, urinvägsinfektion, illamående och anemi.

Företaget Lillys arbetar även för att få Olumiant godkänt mot håravfall i EU och Japan.