Annons
Baricitinib kan minska dödlighet vid covid-19
Coronavirus. Foto: CDC.

Baricitinib kan minska dödlighet vid covid-19

En studie visar att läkemedlet minskade dödligheten med 71 procent för patienter med covid-19.

16 nov 2020, kl 14:10
0

Annons
Volker M. Lauschke.

Volker M. Lauschke. Foto: Jannis Politidis

Ali Mirazimi

Ali Mirazimi. Foto: Martin Stenmark

Baricitinib, ett läkemedel som i dag används mot ledgångsreumatism, kan blockera det nya coronaviruset från att komma in i cellerna och minska dödligheten hos personer med måttlig till svår covid-19. Detta enligt en studie som har gjorts av ett internationellt team koordinerat av forskare från Karolinska institutet.

Studien har publicerats i tidskriften Science advances.

– Vi är glada att kunna rapportera en minskning i dödlighet på 71 procent för gruppen som fick baricitinib utöver ordinarie vård. Detta resultat är särskilt uppmuntrande eftersom studien inkluderade en stor kohort av äldre patienter, en grupp som ofta utesluts i andra försök, säger Volker Lauschke, korresponderande författare och forskarassistent vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

83 personer fick baricitinib

I studien ingick 83 patienter som var inlagda på sjukhus i Italien och Spanien med covid-19-lunginflammation, och behandlades med baricitinib utöver ordinarie vård. Gruppen jämfördes med en matchad kontrollgrupp på ytterligare 83 patienter som fick enbart ordinarie behandling. Genomsnittsåldern för patienterna var 81 år.

I gruppen som fick baricitinib förvärrades förloppet för 17 procent av patienterna tills de antingen dog eller behövde invasiv ventilatorbehandling. Jämförande siffra i den andra gruppen var 35 procent.

Inflammationen minskade redan från första behandlingsdagen för de personer som fick läkemedlet, visar studien. Ingen av patienterna drabbades av blödningsrubbningar eller blodpropp, vilket är två biverkningar som kan uppstå av långvarig användning av baricitinib. Alla patienter fick blodproppshämmande läkemedel.

I studien noterades biverkningar, inklusive bakterieinfektioner i mag-tarm- och hjärt-kärlkomplikationer noterades, men eftersom dessa observerades i båda kontrollgrupperna så är det oklart om de berodde på baricitinib.

En begränsning i den här studien, menar forskarna är att det saknades en placebogrupp. Det ingår däremot i de pågående randomiserade, kontrollerade studier som är sponsrade av läkemedelsföretag.

Använde miniorgan av mänskliga leverceller

I en annan del av studien undersökte forskarna bakgrunden till att covid-19 ofta orsakar leverskador. De kombinerade miniorgan i 3D, så kallade organoider, av mänskliga leverceller, RNA-sekvensering och högupplöst mikroskopi.

– Våra fynd förklarar hur baricitinib motverkar både cytokininflammation och viral spridning samt ger stöd för ytterligare utvärdering i randomiserade kontrollerade studier, säger medförfattaren Ali Mirazimi, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.

Den kliniska studien leddes av forskare vid Imperial college London, Storbritannien, Complejo hospitalario universitario de Albacete, Spanien, och University of Pisa, Italien. De mekanistiska studierna som gjordes på mänskliga vävnadsmodeller gjordes vid Karolinska institutet.

Samma forskarlag har i en tidigare studie använt sig av artificiell intelligens för att identifiera baricitinib som en lovande kandidat för covid-19-behandling. Där visade de hur läkemedlet hämmade inflammation och minskade den virala mängden av sars-cov-2.