Annons
Baricitinib minskade dödligheten i covid-19

Baricitinib minskade dödligheten i covid-19

Ytterligare en studie har visat att ett tillägg av läkemedlet till standardbehandlingen ger positiva resultat.

13 apr 2021, kl 11:12
0

Ett tillägg av läkemedlet baricitinib minskade dödligheten i covid-19 hos sjukhusinlagda patienter med 38 procent. Det visar en fas III-studie, som har finansierats av läkemedelstillverkaren Eli Lilly. Studien är ännu inte publicerad i någon vetenskapligt granskad tidskrift.

Baricitinib är ett immunmodulerande läkemedel som i dag är godkänt mot ledgångsreumatism. Läkemedlet är en så kallad JAK-hämmare som antas kunna dämpa den skadliga immunreaktion som efter en tid uppträder hos en del covid-patienter. En immunreaktion som bidrar till svårare, ibland livshotande sjukdom med bland annat lungskador.

Sedan covid-19-pandemins början har flera studier gjorts på läkemedlet. Den nu aktuella studien är ett komplement till en tidigare studie som visade att läkemedlet, i kombination med remdesivir, gav upp till åtta dagar snabbare förbättring. En annan tidigare mindre studie, som koordinerades på Karolinska institutet, har också visat en minskad dödlighet bland covid-19-sjuka patienter som fick ett tillägg med läkemedlet.

Baricitinib eller placebo gavs som tillägg

Den nu aktuella studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie som gjordes på 1 525 sjukhusinlagda patienter med covid-19. Studien inleddes i juni 2020 och inkluderade patienter från bland annat USA, Brasilien, Mexiko, Argentina och Ryssland.

Patienterna randomiserades så att de antingen fick baricitinib som tillägg till standardbehandlingen, som inkluderade kortikosteroider och remdesivir, eller placebo som tillägg. Baricitinib eller placebo gavs till patienterna i upp till 14 dagar eller tills de skrevs ut från sjukhuset.

Resultatet visade en minskning av dödligheten med 38 procent vid dag 28. Studien mötte inte det primära effektmåttet, som definierades som en skillnad i patienter som behövde ventilatorbehandling, exempelvis icke-invasiv behandling såsom syrgas, eller invasiv behandling som respiratorvård.

Biverkningar lika bland grupperna

Frekvensen av biverkningar samt allvarliga biverkningar var i allmänhet lika bland de båda grupperna. Allvarliga infektioner och venös tromboembolism inträffade hos 8,5 procent och 2,7 procent av patienterna som fick baricitinib. Motsvarande siffra hos de som fick placebo var 9,8 procent och 2,5 procent. Inga nya säkerhetssignaler som kunde vara relaterade till baricitinib identifierades.

”Sedan början av pandemin har vi arbetat för att utöka vetenskapen om covid-19-terapier. Även om studien inte visade något statistisk signifikant fördel på det primära effektmåttet, visade studien den hittills största effekten av minskning av dödlighet som observerats för denna patientgrupp med covid-19”, säger Ilya Yuffa vid Eli Lilly, i ett pressmeddelande.

”Eftersom det fortfarande finns ett akut behov av att minska covid-relaterade dödsfall hos sjukhuspatienter hoppas vi att dessa resultat kommer att ge ytterligare förståelse och stöd för baricitinibs potentiella roll i behandlingen utöver den nuvarande standardbehandlingen”.