Annons
Apoteken ska hjälpa till att stoppa fusk med botox
Foto. Istock

Apoteken ska hjälpa till att stoppa fusk med botox

Läkemedelsverket uppmanar apoteken att slå larm om botox-recept som väcker misstankar.

14 apr 2021, kl 10:03
0

En läkare som skrivit ut nervgiftet botox, botulinumtocin, på recept till många patienter utan medicinska skäl dömdes nyligen av Hudiksvalls tingsrätt för grovt osant intygande till villkorlig dom och dagsböter.

Och den aktuella läkaren verkar inte vara ensam om att missbruka förskrivningsrätten till att skriva recept på botox även när det ska användas till skönhetsbehandlingar. Det visar både myndigheters iakttagelser och en kartläggning som SVT gjort. Missbruket leder till att botox för skönhetsbehandlingar finansieras med skattemedel via läkemedelsförmånen.

I ett nyhetsbrev till apoteken bekräftar nu Läkemedelsverket att det förekommer att läkare anger en medicinsk indikation på recept på botulinumtoxin som i själva verket ska användas för kosmetisk behandling. Godkända medicinska indikationer för botox är bland annat spasticitet, kronisk migrän, urininkontinens och öerdriven svettning.

Läkemedelsverket uppmanar apoteken att i möjligaste mån säkerställa att den medicinska indikationen på receptet är korrekt innan botox expedieras inom läkemedelsförmånen. Apoteken ska kontrollera detta genom att ”vid behov kontakta förskrivaren”.

När botulinumtoxin används medicinskt sker detta i allmänhet vid specialistmottagning på sjukhus eller vid specialiserade kliniker, framhåller också Läkemedelsverket. Om ett apotek misstänker systematiska oegentligheter i samband med förskrivning, ska apoteket i första hand ta kontakt med läkemedelsenheten inom den region där förskrivaren är verksam, skriver myndigheten.