Annons
Läkemedelskombination mot covid-19 nödgodkänns
Coronavirus. Illustration: Istock

Läkemedelskombination mot covid-19 nödgodkänns

FDA nödgodkänner kombinationen av läkemedlen baricitinib och remdesivir för behandling mot covid-19.

20 nov 2020, kl 13:05
0

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA ger nödgodkännande för kombinationen av läkemedlen baricitinib och remdesivir för behandling mot covid-19. Godkännandet gäller för sjukhusvårdade vuxna och barn över två år som behöver någon typ av syrgasbehandling.

Nödgodkänns för behandling mot covid-19

Nödgodkännande är en typ av tillfälligt godkännande som FDA i ett akut läge kan ge vid lovande experimentella behandlingar under pågående utvärdering av säkerhet och effekt.

Kombinationen av baricitinib och remdesivir har testats i en klinisk prövning av sjukhusinlagda patienter med covid-19. Där visade sig kombinationen av läkemedlen minska tiden för återhämtning jämfört med patienter som fick placebo och remdesivir.

– Som en del av vårt behandlingsprogram för coronavirus fortsätter FDA att använda alla möjliga vägar för att underlätta nya behandlingar för patienter så snabbt som möjligt för att bekämpa covid-19, säger FDA-kommissionären Stephen M. Hahn i ett pressmeddelande.

Inkluderade över 1000 patienter

Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk prövning som genomfördes av National institute of allergy and infectious diseases. Den inkluderade 1033 patienter med måttlig eller svår covid-19. Av dessa fick 515 personer baricitinib i kombination med remdesivir och 518 personer placebo och remdesivir. Patienterna följdes i 29 dagar.

Baricitinib blockerar aktiviteten hos specifika enzymer och stoppar inflammation. Det är en EU-godkänd receptbelagd medicin som säljs under varumärket Olumiant för behandling av måttlig till svår ledgångsreumatism. En delvis svensk studie, som Läkemedelsvärlden nyligen rapporterade om, visade att läkemedlet kunde minska dödligheten vid covid-19. Läkemedlet är inte godkänt som en fristående behandling för covid-19.

Remdevisir säljs under varumärket Veklury och är ett intravenöst antiviralt läkemedel som är godkänt för behandling mot covid-19 för vuxna och barn över 12 år. Världshälsoorganisationen WHO gick dock under fredagen ut och avrådde för att använda läkemedlet mot covid-19 eftersom WHO-studien Solidarity har visat att det saknas bevisad nytta.