WHO-panel avråder från behandling med remdesivir
Produktion av remdesivir. Foto: Gilead sciences.

WHO-panel avråder från behandling med remdesivir

Vården bör enligt panelen avstå från att ge covid-19-patienter remdesivir eftersom det saknas bevisad nytta.

20 nov 2020, kl 11:17
0

Annons

Inga covid-19-patienter bör få behandling med remdesivir, oavsett hur svårt eller lindrigt sjuka de är. Det skriver en expertpanel inom Världshälsoorganisationen, WHO, i en uppdaterad version av panelens ”levande riktlinjer” för covid-19-behandling. Rekommendationen utgår från resultaten av WHO:s studie Solidarity.

Det antivirala covid-19-läkemedlet remdesivir, i EU godkänt under produktnamnet Veklury, var en av de behandlingar som WHO lät vård och forskare i många olika länder utvärdera i den globala studien Solidarity. Läkemedlet jämfördes i randomiserade studier med standardbehandling hos tusentals sjukhuspatienter med covid-19 över hela världen.

Som Läkemedelsvärlden rapporterade visade resultat av Solidarity för en månad sedan att remdesivir hade liten eller ingen effekt. Behandlingen påverkad enligt studien inte dödlighet, vårdtid eller behovet av syrgasbehandling.

Behandling med remdesivir ej meningsfull

Den nya avrådan är en följd av dessa resultat. Experterna i WHO-panelen har granskat Solidaritys data om remdesivir och håller med om att läkemedlet inte har några meningsfulla effekter på faktorer som är viktiga för patienter, som tid till tillfrisknande och överlevnadschans.

I ljuset av detta, och av att remdesivir måste ges som dropp och är komplicerat och dyrt att använda, drar experterna slutsatsen att vården bör avstå. Dock anser de att kliniska studier av behandlingen bör fortsätta, för att ge ytterligare kunskap om effekten i olika undergrupper av patienter.

Remdesivir är godkänt som covid-19-behandling i över 50 länder. Tillverkaren Gilead är kritisk mot WHO:s nya riktlinje. Företaget framhåller att läkemedelsgodkännandena vilar på tre stora randomiserade, kontrollerade studier. Dessa visade bland annat att remdesivir förkortade vårdtiden med omkring fem dagar. Gilead uttrycker besvikelse över att WHO-panelen inte tycks ha tagit hänsyn till dessa studier.

Svensk expert efterlyser mer vägledning

I Sverige är remdesivir i dag standardbehandling för utvalda grupper av covid-19-patienter. Professor Anders Sönnerborg, överläkare vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset, sade tidigare till Läkemedelsvärlden att han trots resultaten från Solidarity är övertygad om att läkemedlet är till nytta för vissa patienter.

Han menade att motsägelserna mellan resultaten av de olika studierna beror på skillnader i upplägg.

– Men det är fortfarande ett problem i det dagliga kliniska bruket att identifiera de patienter som har bäst nytta av behandlingen. Där behövs ytterligare vägledning, sade han.