Kaletra gav ingen för-bättring vid svår covid-19
Bild: Istock.

Kaletra gav ingen för-bättring vid svår covid-19

De första testerna av hiv-läkemedlet Kaletra mot covid-19 visade inte på någon snabbare förbättring.

20 mar 2020, kl 16:00
0

Hiv-läkemedlet Kaletra (lopinavir-ritonavir) är ett av de många befintliga antivirala läkemedel som forskare nu testar mot infektionen covid-19. Målet är, som Läkemedelsvärlden rapporterat, att i väntan på ett vaccin få fram läkemedel som kan påverka sjukdomsförloppet vid covid-19. Detta för att kunna rädda den lilla andel patienter som blir allvarligt sjuka.

Nu kommer dock nedslående resultat från den första prövningen av lopinavir-ritonavir hos svårt sjuka covid-19-patienter. Studien är publicerad i New England journal of medicine och visar att läkemedlet inte gav bättre resultat än standardbehandlingen.

Tidigt test av Kaletra mot covid-19

Studien var en av de allra tidigaste kliniska prövningarna av behandlingar mot covid-19. Den genomfördes av kinesiska läkare och forskare mitt under den uppblossande fasen av coronautbrottet i Kina. De första patienterna kom in i studien 18 januari i år.

Sammanlagt ingick 199 patienter. Det var patienter vid sjukhuset Jin Yian-tan i staden Wuhan, epicentrum för den allra första fasen av coronapandemin. Patienterna var svårt sjuka och hade kraftigt påverkad lungfunktion.

De randomiserades till att antingen få behandling med lopinavir-ritonavir två gånger dagligen i 14 dagar (99 patienter) eller stödjande standardbehandling (100 patienter). Studien var inte blindad utan vårdpersonalen visste vilka som fick Kaletra och inte. Detta kan ha påverkat olika vårdbeslut och även studiens resultat.

Nedslående resultat

Jämförelsen mellan de två grupperna visade inte på några kliniskt betydelsefulla skillnader mellan testbehandling och standardbehandling. Bland dem som tillfrisknade tog det lika lång tid i båda patientgrupperna innan någon klinisk förbättring började märkas, i median 16 dagar.

Virusmängderna i prover från patienterna vid olika tidpunkter var också lika höga i båda grupperna.

Dessutom gav Kaletra en del besvärliga gastrointestinala biverkningar som illamående och kräkningar. Tretton patienter fick avbryta behandlingen på grund av biverkningar.

Ett ljus i tunneln var dock att forskarna såg en viss skillnad till Kaletras fördel när det gällde dödligheten. Fyra veckor efter insjuknandet hade 19,2 respektive 25 procent i testgruppen och kontrollgruppen avlidit.

Viktig studie

I en redaktionell kommentar till studien i samma tidskrift pekar andra forskare på två möjliga förklaringar till att Kaletra inte gav bättre effekt. Den ena förklaringen är att det handlade om patienter med extremt svår covid-19, vilket även framgår av den höga dödligheten. I Kina har den rapporterade dödligheten i covid-19 under utbrottet i stort legat på betydligt lägre fyra procent.

Dessutom startade behandlingen mer än en vecka efter att patienterna insjuknat, något som generellt sett är en stor nackdel vid antiviral behandling mot allvarliga infektioner.

Men de kommenterande forskarna menar ändå att resultatet visar att Kaletra helt enkelt inte har särskilt stark hämmande effekt på Sars-Cov-2, viruset bakom covid-19. För att stoppa virustillväxten krävs mycket höga koncentrationer av läkemedlet och dessa kan vara svåra att uppnå med tanke på biverkningarna.

Ändå är, menar de, detta en viktig studie eftersom den bidrar till att snabbt öka kunskapen om covid-19 och behandling av sjukdomen. På så vis lägger den grunden för fortsatta kliniska studier i högt tempo för att få fram behandlingar som kan dämpa sjukdomsförloppet.

Fler substanser på gång

Studierna av en rad olika antivirala substanser mot covid-19 går nu också vidare runt om i världen. En av dessa substanser är, som Läkemedelsvärlden berättat, det experimentella läkemedlet remdesivir. Det testas för närvarande i ett flertal kliniska studier. Remdesivir kan i Sverige även ges inom ramen för ”compassionate use” eftersom Läkemedelsverket beviljat en så kallad beredskapslicens.

Ett redan godkänt läkemedel som också pekas ut som en intressant möjlighet som behandling mot covid-19 är klorokinfosfat som används bland annat mot malaria. Bland andra den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har engagerat sig i att snabbt få till stånd prövningar av klorokinfosfat mot covid-19.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng