Annons
Remdesivir mot corona-viruset tillåts i Sverige

Remdesivir mot corona-viruset tillåts i Sverige

Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för läkemedelskandidaten remdesivir mot covid-19.

12 mar 2020, kl 10:11
0

Annons

Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för det antivirala läkemedlet remdesivir. Läkemedlet är fortfarande under utveckling men anses lovande som behandling av covid-19, den svåra luftvägsinfektion som det nya coronaviruset orsakar.

”Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 (coronavirus) i världen finns ett behov av att snabbt hitta behandlingar och förebyggande medicinska åtgärder”, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande om beredskapslicensen.

Remdesivir lovande kandidat

En rad läkemedel genomgår kliniska studier som covid-19-terapi i olika länder. Men ännu finns inget läkemedel godkänt. Remdesivir anses för närvarande som en av de mest lovande kandidaterna, vilket Läkemedelsvärlden rapporterat. Läkemedlet utvecklas av läkemedelsföretaget Gilead sciences och är ett antiviralt läkemedel riktat mot rna-virus.

Det har prövats mot ebola utan att ge tillräcklig effekt. Förhoppningen är nu att det ska ge bättre verkan mot coronavirus, som är en annan virustyp.

– Grunden för att vi tror att läkemedlet skulle kunna ha effekt mot covid-19 är dels in vitro-studier och dels studier av djurmodeller med ett annat coronavirus, det som ger sjukdomen mers, säger Filip Josephson, läkare och utredare vid Läkemedelsverket.

Studier pågår

Hittills pågår tre kliniska studier i världen där remdesivir ges till patienter med covid-19. Ytterligare två studier ska starta inom kort. De första resultaten från en studie i Kina väntas i april.

– Det är först när vi har resultat av kliniska prövningar som vi kan veta om läkemedlet har effekt, framhåller Filip Josephson.

Ändå är Läkemedelsverkets samlade bedömning att det redan nu är rimligt att svårt sjuka covid-19-patienter i vårt land ska kunna behandlas med remdesivir. I den vågskål som vägt över ligger inte minst det allvarliga förloppet vid svår covid-19-sjukdom. Likaså har Läkemedelsverket vägt in den kunskap som finns från in vitro-studier och djurmodeller, liksom att vissa säkerhetsdata om läkemedlet finns. Säkerheten hos remdesivir har testats dels hos friska försökspersoner och dels hos ebolapatienter.

– En biverkningsrisk som framkommit är en risk för leverpåverkan som det är viktigt att övervaka, säger Filip Josephson.

Företaget avgör

Läkemedelsverket fattade sitt beslut om beredskapslicens för remdesivir på förfrågan från Folkhälsomyndigheten. Att Läkemedelsverket nu beviljat beredskapslicens öppnar den juridiska möjligheten för svenska patienter med det nya coronaviruset att få läkemedlet.

– För att verkligen få tillgång till läkemedlet måste vården kontakta läkemedelsföretaget som avgör hur den begränsade tillgången fördelas, säger Filip Jospehson.

En beredskapslicens är en särskild typ av licens som beviljas endast för att tillgodose behovet av läkemedel för att hindra spridning av smittämnen, toxiner, kemiska ämnen eller konsekvenser av radioaktiva ämnen. Licensen innebär att apotek får lämna ut remdesivir mot recept. När det gäller behov hos vårdinrättning får läkemedel lämnas ut mot rekvisition av den apoteksaktör som innehar den beviljade licensen.