Annons
Två nya fas III-studier av remdesivir mot covid-19
Foto: Istock

Två nya fas III-studier av remdesivir mot covid-19

Läkemedelsbolaget Gilead sciences startar ytterligare två studier av ett experimentellt läkemedel mot covid-19.

28 feb 2020, kl 11:20
0

Annons

Det experimentella läkemedlet remdesivir är i dagsläget inte godkänt för någon indikation. Men det antivirala läkemedlet anses för närvarande, som Läkemedelsvärlden rapporterat, som en av de mest lovande kandidaterna mot covid-19.

Hittills pågår tre kliniska studier i världen där remdesivir utvärderas som behandling av patienter med covid-19. Två av studierna pågår i Hubei-provinsen i Kina och en startades nyligen i USA under ledning av the National institute of allergy and infectious disease, NIAID.

Forskarna genomför studierna enligt ett protokoll som har tagits fram av världshälsoorganisationen, WHO. De första resultaten från studierna i Kina väntas i april.

Fler studier av remdesivir

Läkemedelsföretaget Gilead sciences som utvecklar remdesivir meddelar nu att ytterligare två fas III-studier kommer att startas i mars. Det handlar om två randomiserade open-label-studier bland sammanlagt omkring 1 000 vuxna patienter med covid-19-diagnos. De båda studierna kommer att genomföras vid sjukhus främst i andra asiatiska länder än Kina, men även i andra länder med ett högt antal bekräftade covid-19-fall.

Syftet med studierna är att utvärdera säkerhet och effekt av två olika behandlingstider med läkemedlet, som ges intravenöst. I den ena studien kommer cirka 400 svårt sjuka patienter att randomiseras till antingen fem eller tio dagars behandling. De primära utfallsmåtten i denna studie är patienternas allmäntillstånd, mätt genom kroppstemperatur och syreupptag.

I den andra studien kommer remdesivir att jämföras med enbart stödjande standardbehandling. I denna studie ska cirka 600 patienter med mer måttliga kliniska symtom randomiseras till en av tre grupper.

En grupp får remdesivir i fem dagar, en får läkemedlet i tio dagar och en får standardbehandling. Här är det primära utfallsmåttet hur snart patienterna kan skrivas ut.

Läkemedlet remdeisvir är en nukleotidanalog som visat bred antiviral effekt i forskning med djurmodeller.

Ett annat antiviralt läkemedel som nu prövas mot covid-19 är, som Läkemedelsvärlden rapporterat, det godkända hiv-läkemedlet Kaletra (lopinavir, ritonavir).

I Sverige har nu totalt sju fall av covid-19 bekräftats. Alla har haft direkt eller indirekt koppling till resande från coronadrabbade områden i Kina, Iran, Italien och Tyskland.