Forskningsmiljoner fördelade

I år kom det in 1425 ansökningar till Vetenskapsrådets medicin och hälsa. 219 beviljades bidrag.

4 Nov 2014, kl 09:35
0

Av de 1 425 ansökningarna som i år kommit in till Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa har 219 fått anslag. Av dem utgörs 180 av projektbidrag resten är forskare.

Varje anslag ligger på i genomsnitt 992 000 kronor och fördelningen är i år densamma för män och kvinnor. 598 av de huvudsökande var kvinnor, 89 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 827 huvudsökande, 130 fick positivt besked. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 15 procent och män en beviljandegrad på 16 procent.

Totalt ska närmare 829 miljoner kronor delas ut.