Tillfällig frysning av forskningspengar möjlig

Tillfällig frysning av forskningspengar möjlig

Regeringen har beslutat att utbetalningar av forsknings-medel ska kunna stoppas medan en utredning pågår.

24 jan 2018, kl 08:42
0

Annons

Det nya beslutet innebär att Vetenskapsrådet får möjlighet att tillfälligt frysa utbetalningar till en eller flera forskare i väntan på att en utredning blir klar, till exempel vid misstanke om forskningsfusk eller oetiskt agerande.

Tidigare har Vetenskapsrådet, som är Sveriges största statliga forskningsfinansiär, kunnat dra in utbetalningar om det konstaterats att forskaren inte uppfyller alla villkor, men nu ges alltså möjligheten att agera tidigare.

– Det är bra att Vetenskapsrådet har möjlighet att i mycket uppenbara fall kunna överväga att tillfälligt frysa forskningsmedel, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

– Jag vill dock understryka att Vetenskapsrådets agerande är kopplat till andra myndigheters, framförallt universitet och högskolors och eventuellt domstols, beslut. Det är viktigt att rättssäkerheten upprätthålls och att ingen forskare fråntas forskningsmedel på lösa grunder, säger forskningsministern.