Framgång för vaccin på apotek i Norge

Framgång för vaccin på apotek i Norge

Ett pilotprojekt där apotekspersonal har gett vaccininjektioner har utvärderats med gott resultat.

23 jan 2018, kl 10:50
0

Annons

Över 1 300 norrmän har valt att få influensavaccin på ett apotek, i ett pilotprojekt som initierats av en apotekskedja. Projektet startade i september förra året och pågår januari ut.

I Sverige erbjuder flera apotekskedjor redan vaccinationstjänster. Men det sker i samarbete med externa aktörer, och det är sjuksköterskor som ger vaccinationerna. I det norska pilotprojektet har apotekspersonalen utbildats för att ge vaccin.

Närmare 90 anställda på 23 apotek som ingår i kedjan Vitusapotek har fått en särskild certifiering för att ge vaccininjektioner. Det har de fått efter att gått en kurs med en teoretisk kunskapsdel och en praktisk del med hjärt- lungräddning och övning i att injicera. Två läkare har ansvarat för certifieringen av personalen.

I projektet har apotekens kunder erbjudits att beställa vaccin på en hemsida. En läkare har därefter skrivit ut receptet till påföljande dag, då kunderna har kunnat komma in när som helst under apotekets öppettider och få sitt vaccin. Att få vaccinet på apoteket har tagit fem minuter.

– Vid själva vaccineringen har vi en procedur som vi följer, berättade apotekaren Ruben Kufaas Fossli för norska Apotekföreningen, apoteksägarnas branschorganisation, när projektet startade. Först går vi igenom en checklista med kontraindikationer för vaccinering, och så informerar vi om biverkningar.

Efter vaccineringen har kunderna behövt stanna 30 minuter, som en säkerhetsmarginal om en allergisk reaktion skulle inträffa.

I Norge finns 1,5 miljoner människor med särskilda riskfaktorer som löper särskild risk att få komplikationer om de insjuknar i influensa.

– Målet är att vaccination på apotek ska bli en naturlig del i myndigheternas vaccinationsprogram, säger Hege Willoch som är kvalitetsdirektör på apotekskedjan, som också har fått nya kunder i och med vaccinationsprojektet, till Apotekföreningen.