Annons
Få patienter deltar i kliniska prövningar

Få patienter deltar i kliniska prövningar

Av de patienter som deltar utgör barn och unga endast fem procent, visar en ny rapport från Vetenskapsrådet.

23 jan 2018, kl 09:11
0

Annons

Statistiken om läkemedelsprövningar har tidigare framför allt handlat om antal studier. I en ny rapport från Vetenskapsrådet har istället antalet deltagare i studierna har undersökts. Rapporten gäller alla läkemedelsprövningar där svenska patienter har ingått under perioden 2010-2016.

Det visar sig att oavsett diagnosområde är andelen patienter som ingår i en klinisk studie liten. Bland patienter med blodsjukdomar eller rubbningar i immunsystemet ingår 1,5 procent i kliniska prövningar, vilket gör diagnosområdet till det med högst andel deltagande patienter.

Men med andra mått hamnar större sjukdomsområden i topp: Flest patienter ingår i studier inom hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar. När det gäller antal studier är cancer det största området. Majoriteten av patienterna som deltog i kliniska studier, 58 procent, var i arbetsför ålder, medan 37 procent var 65 år eller äldre. Endast fem procent var barn eller unga.

– Den låga andelen patienter i läkemedelsprövningar innebär stora möjligheter att involvera fler, kommenterar Håkan Billig, tidigare ordförande i Kommittén för kliniska studier, i ett pressmeddelande från Vetenskapsrådet.

Läkemedelsprövningar utgör cirka tio procent av alla studier som etikprövningsnämnderna godkänner varje år.