Böter för åsidosättande av beslut från etikdomstol

Böter för åsidosättande av beslut från etikdomstol

Pfizer får betala 120 000 kronor för att ha struntat i ett tidigare beslut i branschens etiska domstol.

22 jan 2018, kl 14:55
0

Annons

I juli förra året fälldes Pfizer av Informationsgranskningsnämnden, IGN, för att ha agerat i strid med branschens etiska regler på läkemedelsinformationens område. Anledningen var marknadsföringen av pneumokockvaccinet Prevenar 13.

Pfizer överklagade beslutet till Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL. Men nämnden gick på IGN:s linje och fastställde IGN:s beslut. Pfizer dömdes att betala en straffavgift och uppmanades att ta bort all information om vaccinet som stred mot regelverket.

GSK, som också säljer och marknadsför pneumokockvaccin, har nu anmält konkurrenten Pfizer till IGN igen för att inte ha justerat informationen på sin hemsida, där det om pneumokockvaccinet fram till nyligen stod ”Det enda konjugerade vaccinet som skyddar mot serotyperna 3, 6A och 19A”.

Pfizer skriver i sitt svaromål på den nya anmälan att den kvarvarande texten inte har varit avsiktlig och att bearbetningen av informationsmaterialet har varit omfattande. Men IGN anser att tiden har varit fullt tillräcklig för att ändra informationen. De bedömer därmed att Pfizer har underlåtit att följa det tidigare beslutet.

IGN skriver att Pfizer ”uraktlåtit att tillräckligt skyndsamt vidta erforderliga ändringar” och dömer företaget att betala ytterligare en straffavgift, den här gången på 120 000 kronor.