Annons
Trettiofem nya läkemedel under 2017

Trettiofem nya läkemedel under 2017

Under förra året godkände den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA 35 nya läkemedelssubstanser. Det är en uppgång jämfört med året innan.

24 jan 2018, kl 10:35
0

Annons

Nya substanser som rekommenderas godkännande innebär att ett helt nytt läkemedel når en patientgrupp i Europa med ett medicinskt behov. Antalet 35, som förra året slutade på, är åtta fler än året innan då siffran låg på 27. Åren dessförinnan låg dock siffrorna på 39 och 40.

Sammantaget fick 92 läkemedel, både nya och sedan tidigare godkända, ett rekommenderat godkännande för en eller flera indikationer av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA under 2017. Det är också fler än under förra året, då den siffran var 81.

Flest nya substanser godkändes inom cancerområdet, där elva nya substanser fick ett positivt utlåtande. Neurologi var området med näst flest, med fem nya substanser, däribland Spinraza (nusinersen), det första godkända läkemedlet i Europa för den svåra nervsjukdomen SMA (spinal muskelatrofi), som uppmärksammats för sitt extremt höga pris och som Läkemedelsvärlden.se skrivit om.

Av de substanser som fick ett rekommenderat godkännande under förra året var 19 särläkemedel, läkemedel för sällsynta sjukdomar. Bland dem fanns cancerläkemedlet Qarziba, för behandling av högrisk neuroblastom, och Oxervate, för behandling av en ovanlig ögonsjukdom kallad neurotrofisk keratit.

Sju läkemedel fick ett rekommenderat godkännande genom ett påskyndat förfarande, en process som endast tillåts för substanser som kan ge en behandling som tidigare inte kunnat fås. Bland dessa sju fanns både Spinraza och Oxervate.

Under det gångna året har EMA också arbetat med säkerhetsfrågor som rör redan godkända läkemedel, som Läkemedelsvärlden.se också skrivit om. I september genomförde myndigheten en public hearing om Valproat, ett epilepsiläkemedel som om det tas av gravida riskerar att allvarligt skada fostret och som trots varningar har visat sig användas av fertila kvinnor.

EMA:s säkerhetskommitté PRAC tog också beslut om att rekommendera att paracetamol med modifierade frisättning, som i Sverige går under namnet Alvedon 665, ska dras in från marknaden, på grund av svårbehandlade tillstånd vid överdosering.