Annons
Efter omprövning: Alvedon 665 dras tillbaka

Efter omprövning: Alvedon 665 dras tillbaka

Ny säkerhetsgranskning av långtidsverkande paracetamol ändrar inte tidigare rekommendation.

1 dec 2017, kl 14:36
3

Annons

EMA:s farmakovigilanskommitté PRAC har efter ytterligare utredning av paracetamol med modifierad frisättning kommit fram till att nyttan inte överväger riskerna och att läkemedlet ska dras tillbaka från marknaden. I Sverige finns en sådan produkt, Alvedon 665 mg, som tidigare hade namnet Panodil Extend.

En rekommendation om tillbakadragande kom redan i början av september efter att PRAC granskat läkemedlen. Det var det svenska Läkemedelsverket som uppmärksammat kommittén på svårigheten att behandla överdoseringar med långtidsverkande paracetamol.

Efter att två bolag som marknadsför dessa produkter begärt en omprövning av beslutet inledde PRAC en fortsatt granskning där man tog in utlåtanden från experter på smärtbehandling och behandling av överdoser. Den ytterligare granskningen ändrade dock inte PRAC:s uppfattning om balansen mellan nytta och risk.

PRAC:s rekommendation är därför att paracetamol med modifierad frisättning ska dras tillbaka från marknaden, liksom produkter med långtidsverkande paracetamol och tramadol. Paracetamol med omedelbar frisättning påverkas inte av beslutet och kommer att fortsätta säljas.

Samtliga läkemedel som omfattas av rekommendationen är godkända av nationella regulatoriska myndigheter som nu ska nu ta ställning till denna.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Kan jag som intagit Alvedon 665 i fler års tid i tron och på uppmaning av läkare att dom var ofarliga för långtidsbehandling kräva nån form av kompensation för eventuella skador av Alvedon665?

  2. Mats Jonsson, Alvedon665 och annan paracetamol med modifierad frisättning är säkert om det tas enligt förskrivningsrekommendationerna, dvs i angiven dos. Problemet med de långtidsverkande paracetamolprodukterna är vid överdoseringar eftersom de är mycket svårare att behandla än med “vanlig” paracetamol. Som med alla läkemedel ska du anmäla misstänkta biverkningar till din behandlande läkare. Du kan också själv rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Angående ersättning för läkemedelsskada (om du upplevt en sådan) kan detta bland annat anmälas till läkemedelsförsäkringen, läs mer på Läkemedelsverkets hemsida: https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Biverkningar/Ersattning-vid-lakemedelsskada/