Affär & karriär

Avancerad medicinsk forskning och aktivt folkhälsoarbete

Genom ökade kunskaper om människans arvsmassa kommer vi att få allt större möjligheter att identifiera sjukdomsrisker och förebygga olika sjukdomar. Frågan är om vi har råd att förebygga allt som är möjligt...
18 jun 2001, kl 12:59

Läkare bryter mot lagen

Läkemedel som tas i förebyggande syfte omfattas enligt lagen inte av dagens läkemedelsförmånssystem. I praktiken subventioneras dock även dessa medel i de allra flesta fall, trots att läkare som bidrar till detta...
18 jun 2001, kl 12:57

?Skapa inte onödig rädsla?

Att ge läkemedel till friska människor är att förflytta en framtida risk till nuet. Det sänder ut negativa signaler till patienterna. Samtidigt är vaccin ett exempel från historien som visar hur förebyggande...
18 jun 2001, kl 12:56
Annons

?Det gäller människo-
livets absoluta okränkbarhet?

Vi kommer aldrig ifrån att Apotekets primära uppgift är att få människan att må bra till kropp och själ.
14 jun 2001, kl 13:26

Nedgång i försäljningen till apoteken i februari

Läkemedelsförsäljningen till Apoteket AB (AIP) minskade i februari med knappt 11 procent jämfört med januari, till 1,67 miljarder kronor. Försäljningen var ändå knappt tre procent högre än under samma månad förra året....
14 jun 2001, kl 13:22

Målsökande molekyl tar genväg till cancertumören

I höstas godkändes läkemedlet Herceptin mot HER2-positiv bröstcancer. Medlet, som utgörs av monoklonala antikroppar, är både farmakogenetiskt och samhälls-ekonomiskt intressant.
13 jun 2001, kl 18:41

Och vinnaren är…

?Slogantävlingar och nya slagkraftiga deviser dyker snart upp. ?Mmm ? Malvitona.?, ?Känt folk käkar kinin?, ?Xenical. Correcting people.? ?
13 jun 2001, kl 18:31

Läkare alltjämt skeptiska till profiler

Medan farmaceuterna välkomnar förslaget om läkemedelsprofiler är intresset från Läkarförbundet betydligt svalare. Argumenten från båda håll handlar om patientens bästa.
13 jun 2001, kl 18:13

Profiler ska kvalitetssäkra läkemedelsanvändningen

Apotekets återuppståndna projekt för utveckling av läkemedelsprofiler tar mer än tidigare sikte på att involvera läkemedelsförskrivarna.
13 jun 2001, kl 17:25

Diabetiker slipper insulininjektioner

Av 15 diabetiker som fick nya insulinproducerande betaceller transplanterade lever i dag nästan 90 procent med god metabol kontroll helt utan insulininjektioner. Resultatet ska jämföras med tidigare lägre än tio procent. Det...
13 jun 2001, kl 17:17

Svårt att påverka åldern

Allt fler firar sin hundraårsdag. Men ändå kommer knappast medellivslängden att bli 100 år. I västvärlden har barnadödligheten sjunkit allt närmare noll. När vi inte längre kan rädda fler nyfödda blir det...
13 jun 2001, kl 16:37

Genetik ger olika svar

? Skyll inte på läkemedlet. Det är troligare att generna är problemet. Genetikprofessor Wendell Weber, University of Michigan Medical School, tycker att vi lätt glömmer de negativa effekter som läkemedel kan ha...
13 jun 2001, kl 16:36

Venter tog åt sig äran

Konferensens hjälte var tveklöst Craig Venter. I egenskap av företaget Celeras grundare tog han åt sig en stor del av äran av arvsmassans kartläggning. När hans sista föreläsning ? för att inte...
13 jun 2001, kl 16:34

Lipider ger nya läkemedel

Ökad kunskap om bioaktiva lipider gör det möjligt att skapa en ny generation säkra och effektiva läkemedel.
13 jun 2001, kl 16:29

Målstyrda antikroppar behandlar autoimmuna sjukdomar

? Vi är inte så speciella som vi tror. Tvärtom har vi en hel del främmande celler i kroppen, säger Lee Nelson, reumatolog vid Fred Hutchinson Research Center i Seattle. ? Dessa...
13 jun 2001, kl 16:26

Gamla substanser
får nytt liv

Ett läkemedel med positiva effekter på parodontit, reumatoid artrit, osteoporos och cancer? Visst blir man misstänksam.
13 jun 2001, kl 13:24

Genetisk avvikelse gör vissa barn mer infektionskänsliga

En vanlig genetisk avvikelse som påverkar immunsystemet förklarar varför en del barn är mer känsliga för luftvägsinfektioner än andra barn.
13 jun 2001, kl 13:18

Transplantation prövas vid stroke

Implantering av nervceller till hjärna kan förbättra motoriska funktioner hos strokepatienter.
13 jun 2001, kl 13:13

Bara yngre parkinsonpatienter har nytta av cellterapi

En amerikansk studie visar att transplantation av humana embryonala dopaminneuron till parkinsonpatienter leder till vissa kliniska förbättringar hos yngre men inte äldre patienter.
13 jun 2001, kl 13:08

Ny fetmabehandling verkar inte via CNS

Glaxo Smithkline undersöker nya sätt att behandla fetma. Företaget har två läkemedel i tidiga kliniska försök. Det ena är en ß3-receptor agonist som stimulerar metabolismen i fettceller. Den andra är en kolecystokinin...
13 jun 2001, kl 12:59

Alkoholens skyddande effekt kan vara antiinflammatorisk

Allt mer tyder på att lätt till måttlig alkoholkonsumtion har en viss skyddande effekt mot insjuknande i hjärtinfarkt. Nu visar en tysk studie att den skyddande effekten kan bero på en antiinflammatorisk...
13 jun 2001, kl 12:44

Lanzo ej vid behov

Anmäld: Wyeth Lederle Nordiska AB Anmälare: IGM (initiativärende) Ärende: Marknadsföring av lanzoprazol (Lanzo) Ärendenr: IGM W313/01
13 jun 2001, kl 12:39

Felaktig jämförelse

Anmäld: UCB Pharma AB Anmälare: IGM (initiativärende) Ärende: Marknadsföring av lercanidipin (Zanidip), en kalciumantagonist för behandling av lätt till måttlig essentiell hypertoni Ärendenr: IGM W303/01
13 jun 2001, kl 12:35

Måttliga effekter med Reminyl

Anmäld: Janssen Cilag AB Anmälare: IGM (initiativärende) Ärende: Marknadsföring av galantamin (Reminyl), för symptomatisk behandling av mild till måttligt svår demens av Alzheimertyp Ärendenr: IGM W300/01
13 jun 2001, kl 12:27

Första etniska läkemedlet prövas

En klinisk studie med det som kallas det första etniska läkemedlet, ett hjärtläkemedel för afrikanska amerikaner, ska startas i USA. Studier har visat att svarta i USA har större risk än vita...
13 jun 2001, kl 11:51

Cetirizin orsakade svår leverreaktion

Ett barn i norra Sverige som behandlades med cetirizin (Zyrlex) på grund av allergisk rhinokonjuktivit med klåda fick en kraftig leverreaktion som visade sig bero på anthistaminet. När läkemedlet sattes ut förbättrades...
13 jun 2001, kl 11:51