Annons

Östrogen och Alzheimers sjukdom ? osäkra resultat visar förbättrat minne

Rapporter från USA visar att östrogen förbättrar minnet och koncentrationen hos kvinnor med Alzheimers sjukdom. Resultaten är dock osäkra anser svenska experter. Östrogenets inverkan på minnesfunktionen generellt är mer studerat.

20 jul 2002, kl 03:10
0

Flera nya studier har visat att kvinnor som behandlats med östrogen under en längre tid efter klimakteriet löper mindre risk att drabbas av Alzheimers sjukdom.
Vid ett amerikanskt hjärnforskningsmöte i Washington presenterades nyligen den första undersökningen som studerat östrogens inverkan på Alzheimerpatienter rapporterar TTs utsända Britt-Marie Johansson. De amerikanska forskarna undersökte effekten på tolv kvinnor med en medelålder på 78 år med mild eller medelsvår Alzheimer. Hälften av kvinnorna fick ett verksamt plåster med östrogen i samma dos som kvinnor i klimakteriet och hälften ett overksamt plåster. Behandlingen pågick i två månader och under tiden genomgick kvinnorna minnestest. Under behandlingen klarade kvinnorna med östrogen minnestestet betydligt bättre än de med overksamt plåster. Effekten kunde visas efter en vecka och försvann gradvis när östrogen togs bort efter två månader.
Professor Lil Träskman-Bendz, institutionen för Psykiatri vid Universitetssjukhuset i Lund, menar att studierna inte är särskilt vetenskapliga. Det är mer intressant att studera minnesfunktionen i ett större perspektiv. Studier har visat att minnesfunktionen kan förbättras inte bara vid Alzheimers sjukdom utan även vid exempelvis  depressionssjukdomar. Att dra några slutsatser av studierna försvåras också av att man i USA använder en annan definition av Alzheimers sjukdom än vi gör i Sverige.
I SBU-rapporten kom man fram till att effekten av östrogen på minnet är osäker. Man kommenterar inte sambandet med Alzheimers sjukdom. Det finns inga studier som visar att minnet förbättras på lång sikt. En enda studie visar att östrogenbehandlade hade bättre verbalt minne, men att det för övrigt inte var någon skillnad.