Man går inte upp i vikt av östrogen ? åldern ger viktökningen

När man förskriver hormoner är en av de vanligaste frågorna ?går man upp i vikt??, säger Eva Hellberg, privatläkare och gynekolog i Norrköping. Studier har visat att alla kvinnor går upp i vikt – vare sig man äter hormoner eller inte.

20 jul 2002, kl 03:09
0

Eva Hellberg har gått igenom ett antal studier om hormonterapi och vikt. De visar att man inte går upp mer i vikt för att man använder östrogen. Trots det anger en stor andel kvinnor vid återbesök att de har ökat i vikt. I en studie i Göteborg av Lars Åke Mattson om följsamhet till hormonell behandling under klimakteriet angav 13 procent av kvinnorna att de slutade för att de gick upp i vikt.
Eva Hellberg har tittat på några olika typer av studier. En studie från Kanada och Nordamerika på över 400 kvinnor under åren kring femtio visade att två av tre hade gått upp i vikt och 95 procent av de som redan innan var överviktiga hade gått upp ännu mer. Det spelade ingen roll om kvinnorna hade fått hormonell terapi eller inte. De uppgav att de inte åt mer eller fetare mat och hade samma typ av kroppsaktivitet hela tiden. En majoritet ? 86 procent ?uppgav att de hade haft en normal BMI före menopaus.


Bättre fettfördelning
En studie från Jerusalem antyder att östrogen skulle ge en ?nyttigare? fettfördelning. Man gjorde en prospektiv studie på drygt 60 kvinnor som sökte sig till en öppenvårdsmottagning för klimakteriella besvär. Kvinnorna var postmenopausala och hade rejäla vallningar och svettningar. En tredjedel av kvinnorna ville inte ha hormoner av religiösa skäl och de fick utgöra kontrollgrupp. Man tittade på vikt, BMI och på fördelning mellan buk- och höftfetma. Efter ett år fanns det en signifikant skillnad i båda grupperna när det gällde vikt, BMI och procent kroppsfett jämfört med när studien startade ? alla hade ökat i vikt. I kontrollgruppen fanns dessutom en signifikant skillnad i förhållandet mellan buk- och höftfett ? de hade fått mer fett på magen. I gruppen som fått östrogen fanns inte den skillnaden.
? Det kan tala för att om man använder hormoner efter menopaus så får man en bättre fettfördelning, sade Eva Hellberg.
I Pennsylvania gjorde man en prospektiv studie för att se på viktförändringar hos friska kvinnor med syfte att identifiera kvinnor med ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Man slumpade via körkortsregistret fram 485 premenopausala kvinnor som man följde ett antal år. Där såg man att viktuppgången i åren runt 50 i snitt var 2,25 kg ? en uppgång som stämmer väl med den svenska kurvan. En femtedel gick upp mer än 4,5 kg och det var ingen skillnad om de var premenopausala eller hade genomgått en naturlig menopaus.
? Det talar för att det är åldern framför allt som påverkar vikten. Studien visade för övrigt klart att övervikt är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar, sade Eva Hellberg.


Reagerar olika
Finns det trots allt vissa kvinnor som går upp i vikt med hormonterapi? Många författare har visat att gestagener kan ge viktuppgång och det beror troligen på ökad aptit. Gestagen påverkar dessutom metabola faktorer som att inducera hyperinsulinism. Man vet att östrogen är en vasodilatator vilket kan leda till ett visst ödem som hos en del kan ge en viktuppgång på mellan ett halvt till ett kilo.
? Det är viktigt att komma ihåg att alla gestagener inte är lika och det gäller att hantera dem rätt hos olika patienter, sade Eva Hellberg.


Livsstilen avgör
Det är alltså främst vårt sätt att leva som gör att vi går upp i vikt. Ett av de bästa sätten att hålla sig i form är att ta långpromenader, menar Eva Hellberg. Det kan också de flesta klara av trots olika krämpor.
? Det är bara man själv som kan ta ansvar för hur mycket man äter och hur mycket man rör sig, sade hon.
En del kan vara extra känsliga för gulkroppshormon och man kanske får en ändrad aptit. Vi är så stressade, men mycket kan vinnas om man lägger in ett motionspass två eller tre gånger i veckan. Det var Eva Hellgrens budskap till alla kvinnor vid Läkarstämmans symposium om hormoner och vikt.