Annons

?Största hamstringen hittills?

Läkemedel för två miljarder kronor såldes i november.
Försämringen i läkemedelsförmånen har lett till kraftig stegring av läkemedelsförsäljningen. I november nådde försäljningen på recept knappt två miljarder kronor, 70 procent högre än i fjol.

20 jul 2002, kl 03:05
0

Annons

Apoteksbolagets första preliminära siffror över receptförsäljningen av läkemedel stannade på 1 976 miljoner kronor för november månad. November 1995 uppgick försäljningen till 1 150 miljoner kronor. Ökningen var knappt 72 procent. Beloppen uttrycks i AIP, apotekens inköpspriser.
? Vi har sett en rush på apoteken sedan mitten av november, säger professor Lars G Nilsson, Apoteksbolaget.
Hamstring har förekommit även vid tidigare försämringar av förmånen.
? Men då har ökningen stannat vid några tiotals procent. Den pågående hamstringen slår alla rekord, säger Lars G Nilsson.
Rushen pågår även i december, men han vill inte spekulera i var försäljningssiffrorna hamnar sista månaden före försämringen av förmånen.
Redan i oktober kunde Apoteksbolaget registrera en föraning av den kommande hamstringsvågen. Då ökade försäljningen med 19 procent. Tidigare under året har ökningstakten legat runt tio procent.


Astmamedel hamstras
Hamstringen kan antas gälla främst de läkemedel som i dag är gratis för konsumenterna, men som efter årsskiftet inte längre är kostnadsfria. Det rör framför allt astmamedel, men även läkemedel mot kronisk hjärtmuskelsvaghet.
Hamstringen ökar statens kostnader för läkemedel i det korta perspektivet.
? 500 miljoner räcker nog inte. Det kan snarare närma sig en miljard i ökad kostnad för staten i år, säger Lars G Nilsson.
Å andra sidan torde kostnaden nästa år bli lägre eftersom en del av det kommande årets konsumtion köps ut redan i år. På sikt kommer reformen att minska statens kostnader.
? Men hur stor statens besparing blir nästa år, och längre framöver, är omöjligt att säga i dag, säger Lars G Nilsson.
Departementsråd Ingrid Petersson, socialdepartementet, säger att oavsett hamstringseffekter kvarstår beräkningen att ändrat högkostnadsskydd och förändrade förmånsregler leder till en årlig besparing för staten på knappt en miljard kronor, jämfört med 1 januari 1996.