Annons

Parallellimport fick stödi EG-domstolen

EG-domstolen tillåter parallellimport av läkemedel från Spanien och Portugal. Utslaget väckte förvåning hos företag som hoppats på en annorlunda utgång.

20 jul 2002, kl 03:04
0

Annons

?Ett förvånande beslut?. Det är reaktionen hos MSD efter EG-domstolens utslag i konflikten mellan MSD och SmithKline Beecham å ena sidan och de parallellimporterande företagen Primecrown och Europharm å den andra.
? Domstolsutslaget innebär dåliga nyheter för patienter. Otroligt nog avvisade domstolen den etiska förpliktelsen att tillhandahålla läkemedel för patienter, för vilka övervägandena handlar om liv eller död, och inte om legala abstraktioner, säger Per Wold-Olsen, MSD, i en kommentar.
MSD och SmithKline Beecham har i Storbritannien anmält Primecrown respektive Europharm för patentintrång. De senare företagen har parallellimporterat Innovace (Renitec), Proscar, Timoptol och Augmentin till Storbritannien från Spanien och Portugal.
Londons High Court, där patentstriden handläggs, begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen. Detta meddelades den 5 december.


Får skylla sig själva
MSD:s förvåning kan ses mot bakgrund av ett uttalande från EG-domstolens talesman Fenelly i somras, som ingav industrin förhoppningar om ett annorlunda utslag. Denne ansåg då att ett domslut till stöd för parallellimport i en tidigare process varit felaktigt.
Men nu uttalar domstolen att företag får skylla sig själva om man lanserar läkemedel i länder med ofullständigt patentskydd: ?Om en patenthavare med full vetskap om rådande omständigheter beslutar att marknadsföra sin produkt också i en medlemsstat där denna inte är patenterbar, måste han acceptera konsekvenserna??, sägs det i ett pressmeddelande från domstolen.
Staffan Ternby, informationsdirektör på Astra, tycker det är absurt att Spanien och Portugal får delta på lika villkor på marknaden som övriga EU-länder. Bristerna i patentskyddet är uppenbar.
? I dag finns det 27 piratkopior av Losec i Spanien. Det pressar självfallet ner priset där. Men det är inte rimligt att detta förhållande ska få utnyttjas av parallellimportörer, säger han.
Men för Astra innebär parallellimporten ändå inte några större ekonomiska effekter. Några enstaka procent av försäljningen i Europa berörs av parallellimport.


Vill ha längre övergångsregler
Utslaget innebär ett memento för industrin, anser Håkan Mandahl, Läkemedelsindustriföreningen. Inför en utökning av EU österut blir det viktigt med längre övergångsregler, så att patentskyddet i de nya medlemsländerna hinner anpassas till västeuropeiskt snitt.
? Vi ville ha tio års övergångstid när Spanien och Portugal kom med i EU, men fick bara fem år, säger Håkan Mandahl.
Trots det, för den forskande industrin, negativa uttalandet från EG-domstolen ser han ljusa punkter i det.
? EG-domstolen pekar på skevheter i prisbilden, så man kan säga att den passat tillbaka en boll till kommissionen inför en kommande utvidgning, säger han.
Det finns tendenser till att prisskillnaderna inom EU minskar. Men hur priserna utvecklas framöver beror i hög grad på vad som händer med den monetära unionen och euron, den gemensamma valutan. En fungerande europeisk monetär union tar bort underlaget för parallellimport.
 
Två sorters Losec på apoteken


Kring årsskiftet finns parallellimporterat Losec ute på de svenska apoteken. Den bedömningen gör Freddie Norberg, VD för Cross Pharma, företaget som var först i landet att parallellimportera läkemedel. I september godkände Läkemedelsverket Cross Pharmas parallellimport av omeprazol (Losec) från Italien.
I första vändan godkändes enbart en förpackning om tio kapslar. Detta ledde till att Cross Pharmas produkt inte togs med i läkemedelssubventionen, eftersom den minsta mängd Losec-kapslar som skrivs ut i öppenvården är 14.
Senare har Cross Pharma ansökt för förpackningar om 30, 60 och 110 kapslar. Dessa godkändes 6 december och prisförhandlades 10 december.
Cross Pharmas priser är 490 kronor för 30 enterokapslar  (Hässle: 542 kr för 28 x 20 mg), 60 st kapslar 947:50 (Hässle: 1 051:50 för 56 kapslar) samt 1 710 kronor för 110 kapslar (Hässle: 1 931 kronor för 112 kapslar). Styrkan är genomgående 20 mg. Alla priser avser AUP, apotekens utpriser.
? Våra förpackningar är därmed cirka 10 procent billigare än Astra Hässles, säger Freddie Norberg.