Apoteksbolagets centrala avtal med landstingen uppsagt

Apoteksbolagets centrala ramavtal med landets alla landsting som reglerat verksamheten på sjukhusapoteken i 25 år upphör vid årsskiftet. Landstingsförbundet sade nämligen nej till att förlänga Apoteksbolagets avtal i början av december. Detta innebär att Apoteksbolaget i framtiden kommer att förhandla med landstingen var för sig om fortsatt verksamhet.

20 jul 2002, kl 03:03
0

På grund av att parterna bara hade december månad på sig att förhandla kommer verksamheten under 1997 att regleras av s k lokala bindande kontrakt mellan Apoteksbolaget och de flesta landsting. Det innebär att verksamheten pågår, i princip oförändrad, under 1997 då förhandlingarna om den fortsatta verksamheten ska upptas.
? Detta ger oss nästa år som respittid, säger Bo Holmberg, chef för sektor Farmaci/Marknad inom Apoteksbolaget. Under den tiden gäller det att vi tydliggör våra fördelar för alla landsting.Upphandling nästa år
Men det finns redan idag åtminstone ett landsting som har skrivit ett eget avtal med Apoteksbolaget för 1997 och det är Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting som tidigare ganska kraftigt uttalat önskemål om att själva ta över och driva sjukhusapoteksverksamheten.
? Nja, vi har sagt att vi vill ha den möjligheten, säger Bengt Blomberg, utredare vid Stockholms läns landsting som har förhandlat med Apoteksbolaget. På det här viset blir det ett mycket tydligare kund-leverantörsförhållande än tidigare, och det tycker vi är bra. Det blev ju lite kort om tid att förhandla fram detta inför 1997, men nästa gång ska vi gå ut med en regelrätt upphandling så får vi se om vi får anbud från fler än Apoteksbolaget.
Att Stockholms läns landsting själva kommer att ta över sjukhusapoteken menar Bengt Blomberg dock inte är så troligt.
? Det hänger naturligtvis på hur samarbetet utvecklas, men det känns inte nu som om vi kommer att överväga det alternativet, säger han.
På Apoteksbolaget är man glada över stockholmslandstingets beslut.
? Vi ser det som en stor framgång att Stockholm valde att förlänga sitt kontrakt, säger Bo Holmberg. Det blir förhoppningsvis vägledande för andra. Göteborg och Skåne, som är de andra två områdena som är stora nog att kunna bygga upp en egen apoteksverksamhet, sneglar naturligtvis på Stockholm.
Samtidigt finns det andra landsting som själva gärna vill ta över sjukhusapoteken.
? Det finns fyra-fem landsting som uttalat att de vill pröva andra alternativ, sedan finns det ytterligare de som säger att de vill studera vad vi erbjuder närmare, säger Bo Holmberg. Något jag tycker att alla ska göra.


Vill inte ha basverksamheten
Gävleborgs läns landsting har tidigare varit intresserade av alternativa lösningar men den korta förhandlingstiden gör att de håller sig kvar vid Apoteksbolaget, åtminstone 1997 ut.
? Det blir inga stora skillnader, säger Göran Hultman, utredningschef på Gävleborgs läns landsting. Det avtal som vi sluter nu kommer att påminna om det gamla. Men i framtiden kommer vi naturligtvis att föra ett resonemang kring hur vi vill ha det.
Göran Hultman menar att det finns ganska lite att vinna för landstingen att ta över basverksamheten på sjukhusapoteken. Apoteksbolaget bedriver redan den verksamheten effektivt. Däremot poängterar han att alla landsting i framtiden kommer att behöva egen farmacevtisk kompetens.
? Vi kommer att behöva apotekare och motsvarande för utbildning, kvalitetssäkring av förskrivningen, värdering av terapiområden och för att göra underlag till upphandling, säger han. Om fem år tror jag att landstingen har egen farmacevtisk kompetens som sköter detta, kanske i samarbete med Apoteksbolagets informationsapotekare.