Annons

Mellandags-rea på apoteket

Svensken är i grunden sparsam. När det är sämre tider är man försiktig. Man vill dessutom gärna klara sig själv. Många planerar sin ekonomi. Sista dagarna på året är det rush på bankerna. Det gäller att planera så att skatten blir så liten som möjligt. Allt eftersom lagar och bestämmelser ändras, ändrar man taktik. För […]

20 jul 2002, kl 03:01
0

Svensken är i grunden sparsam. När det är sämre tider är man försiktig. Man vill dessutom gärna klara sig själv. Många planerar sin ekonomi. Sista dagarna på året är det rush på bankerna. Det gäller att planera så att skatten blir så liten som möjligt. Allt eftersom lagar och bestämmelser ändras, ändrar man taktik. För vissa kan det gälla tecknande av pensionsförsäkringar, för att kunna utnyttja avdrag, för andra köp av otc aktier, för att minska förmögenhetsskatten. Företeelserna är helt accepterade och har alltid tillhört spelet i det svenska folkhemmet.
Sista dagarna i år är det rush inte bara på bankerna utan också mellandagsrea på apoteket. Den 27 november beslutade riksdagen att läkemedelsförmånen skall förändras. Samhället måste spara. Högkostnadsskyddet för läkemedel höjs från årsskiftet. Folkhemsidealet bleknar. Vi skall ta ett större ansvar för oss själva, vilket i sig kan vara riktigt. Man tar sitt ansvar och naturligtvis hamstras läkemedel av aldrig skådat slag. 1997 års beräknade besparing suddas till stora delar ut. Trots varningar från professionen (det är faktiskt inte första gången detta händer) förfaller beslutsfattare och politiker yrvakna och undrar ? ?hur kunde det bli på dette viset?? Med förvirrade beslutsfattare har apotekspersonalen i en mellanställning svårt att ge klara besked.
Socialministern i TV intervju menar att man får nog räkna med hamstring när så komplicerade förändringar skall genomföras. Men man räknar ju med att också läkarna skall ta sitt ansvar. Ur ett patientperspektiv så tar läkarna sitt ansvar! I enlighet med sin etiska codex skall pofessionen värna om i första hand patienten. Det är ju inte förbjudet att se till att så många som möjligt av ens patienter kan få ut ett ettårsrecept och därmed uppnå full bonuspoäng före årsskiftet. Den som gjort utlägg för 1 800 kronor (läkare + läkemedel) den sista december får ju frikort som gäller ett år framöver. Under förutsättning att förskrivningen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet får det nog anses som ett både lagligt, etiskt och rationellt handlande. Professionens omsorg om patienten kan knappast förväntas inskränka sig till att förskriva t ex endast parallellimporterad Losec. Myntets baksida är att den procentuella andel av läkemedlen som ej kommer till användning och patienten till godo sannolikt också ökar. Dessutom kommer staten sannolikt att göra en ränteförlust på den nu tidigarelagda läkemedelskostnaden på mellan 50 och 100 miljoner kronor.
Frågan om Apoteksbolaget struktur är ännu inte löst utan står inför en ny utredning. En läkemedelshamstring på mellan en och två miljarder kronor, får som konsekvens att Apoteksbolagets vinst för 1996 ökar över förväntan. Senfärdigheten och allt utredande får nu den oönskade effekten, att om Apoteksbolaget lyfter en större vinst för 1996, så tillförs även Apoteksbolagets pensionsstiftelse ytterligare oväntade medel.
Fr o m årsskiftet införs också ett nytt system för avbetalning av läkemedel. Apoteksbolaget, som under de senare åren ägnat sig åt ett antal affärsideer, har nu ålagts ytterligare en, att fungera som läkemedelsförsäkrings-kreditinstitut. Mot en premie om 108 kr per månad har du full täckning för dina läkemedelskostnader. En ny folkhemsidé, värd att pröva. Framtiden får utvisa om något försäkringsbolag är intresserat av att ta upp konkurrensen.
Regeringen vidtar faktiskt åtgärder. I mars 1997 skall Socialstyrelsen redovisa resultaten av en kartläggning som jämför receptexpeditionerna under september 1995 ? januari 1996 med september 1996 ? januari 1997 ??!!?? Vill man komma rätt i mål bör man nog ha en karta att orientera efter då loppet går istället för att ägna sig åt retrospektiva betraktelser.