Annons

Oenighet i prisförhandlingar: RFV anmäler Apoteksbolaget och Landstingsförbundet

Landstingsförbundet har anlitat Apoteksbolaget som konsult för sina prisöverläggningar med Riksförsäkringsverket.Det gillar inte Riksförsäkringsverket (RFV) som anser att Apoteksbolaget är jävigt i frågan och har anmält det hela  till Konkurrensverket.? Vi anser att det är som att släppa in en av direktörerna på Astra, säger Staffan Sjölin på RFV.

20 jul 2002, kl 03:30
0

Från och med 1 januari i år har landstingen rätt till överläggningar med Riksförsäkringsverket (RFV) innan RFV fattar beslut om prisnivån för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Landstingen har samfällt lämnat över ansvaret för dessa överläggningar till Landstingsförbundet som i sin tur har anlitat en konsult för uppgiften ? Apoteksbolaget. Apoteksbolaget har utsett Bo Gunnarsson på sektor Farmaci/Marknad att sköta konsulttjänsterna på halvtid. Det innebär att halva dagen kommer Bo Gunnarsson att sitta på Apoteksbolaget och granska prisutvecklingen i Sverige och andra halvan sitter han med Landstingsförbundet och bestämmer samma prisutveckling.
Det här gillas inte av Riksförsäkringsverket som anser att Apoteksbolaget befinner sig i en jäv-situation och har därför anmält saken till Konkurrensverket.
? Apoteksbolaget har ett ekonomiskt intresse i prisnivån eftersom deras marginal är beroende av priset, säger Staffan Sjölin, chefsapotekare på RFV. Dessutom tillverkar Apoteksbolaget egna läkemedel vilket gör att de konkurrerar med läkemedelsindustrin och får på detta sätt ett fördelaktigare konkurrensläge.


Väcker förvåning
På Landstingsförbundet reagerar man dock med en viss förvåning över RFV:s anmälan.
? Vi kan inte se att det föreligger något jäv. Bo Gunnarsson ska biträda vårt folk med att ta fram statistik och ge oss en utblick internationellt. Detta är ett nytt område för oss och vi behövde skicklig hjälp, säger Eva Sveman, juridiskt ansvarig i Landstingsförbundets läkemedelsprojekt. Man måste komma ihåg att Bo Gunnarsson bara ska hjälpa oss som en konsult, det är fortfarande vi på Landstingsförbundet som bestämmer, vi har inte på något sätt avstått från vår beslutanderätt.
I konsultavtalet mellan Landstingsförbundet och Apoteksbolaget står det uttryckligen under en punkt att; ?konsulten får under uppdragstiden inte utöva sådan verksamhet som kan rubba förtroendet i något som gäller det avtalade uppdraget?. Och det kravet menar man på Landstingsförbundet är uppfyllt med Apoteksbolaget som konsult.
? Ja, vi kan inte se att det är något konstigt med detta, säger Marianne Boivie som är huvudansvarig för Landstingsförbundets läkemedelsprojekt. När Riksförsäkringsverket fick uppdraget att prisförhandla 1993 stod det till och med i förarbetena till lagen att de skulle samverka med Apoteksbolaget. Så kopplingen är ju vare sig ny eller främmande.
När det gäller läkemedelsfrågan så påpekar Marianne Boivie att Apoteksbolaget bara tillverkar sådana läkemedel som industrin inte vill tillverka själva, så någon konkurrenssituation har hon svårt att se.


Konkurrensverket får lösa tvisten
På Apoteksbolaget är man inte speciellt villig att kommentera ärendet över huvud taget eftersom man befinner sig i konsultställning och hänvisar därför tillbaka till sin uppdragsgivare, Landstingsförbundet. Man undslipper sig dock att ?det är befängt att tro att vi som statligt ägda skulle ha något intresse av att höja statens kostnader för läkemedlen?.
Uppenbart är att åsikterna går isär när det gäller lämpligheten av att Apoteksbolaget sitter med och hjälper Landstingsförbundet i prisöverläggningar. Nu blir det Konkurrensverkets huvudvärk att bena ut frågan om Apoteksbolaget kan hjälpa Landstingsförbundet i överläggningarna om läkemedelspriserna eller inte.